Educador/a pel centre socioeducatiu El Racó del barri de la Mina (Sant Adrià de Besòs)

El Casal dels infants

Fins el 31/10/2023


SALARI: 1.179,18€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació

 • Preferiblement titulació universitària en Educació Social o estudis afins.
 • Títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència de treball amb infància i en situació de risc.
 • Experiència de treball en projectes per a la millora i l’èxit educatiu.
 • Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Competències

 • Treball en equip.
 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnat en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar, dinamitzar i avaluar accions socioeducatives.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

Feina

 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
 • Intervenció socioeducativa amb infants, joves i famílies en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació amb entitats i recursos educatius del barri.

Horari 25h setmanals de dilluns a divendres. Ocasionalment treball en cap de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores. Activitats de casals i colònies a les vacances escolars.

Incorporació setembre-octubre 2023.

ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

Skip to content