Educador/a pel centre obert infantil al barri del Raval de Barcelona

El Casal dels Infants

Fins el 25/05/2023


SALARI: 1.376,99€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació
 • Titulació universitària en Educació Social.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
Experiència
 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància d’entre 8 i 12 anys en desavantatge social
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
Competències
 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
 • Dinamisme i autonomia.
Feina
 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants d’entre 8 i 12 anys i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
 • Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació de temes vinculats amb el programa ProInfància.
Horari
 • 30h setmanals de dilluns a divendres.
Altres
 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Skip to content