Educador/a pel Centre Obert Adolescent a Santa Coloma de Gramenet (Substitució)

Casal dels Infants

Fins el 12/12/2022


SALARI: 1.606,48€ bruts mensuals per 12 pagues.

FORMACIÓ

 • Titulació universitària en Educació Social o estudis afins.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

COMPETÈNCIES

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnat en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
 • Dinamisme i autonomia.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb adolescents en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

FEINA

 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu d’adolescents i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

HORARI 35h setmanals. Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores. Casals i colònies d’estiu per vacances escolars.

INCORPORACIÓ Desembre 2022 – Gener 2023.

CONTRACTE de substitució per maternitat fins setembre 2023 aproximadament.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

Enviar el currículum abans del 12/12/2022 en document adjunt en format PDF amb la referència 2211ECOAC a l’assumpte rh008@casaldelsinfants.org.

 

 

 

 

Skip to content