Educador/a pel casal jove al barri de Llefià a Badalona (substitució)

El Casal dels infants

Fins el 28/02/2023


SALARI: 1.835,98 € bruts x 12 pagues.

FORMACIÓ

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o estudis afins.
 •  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

EXPERIÈNCIA

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació de joves.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
 • Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Coneixements en relació a l’aplicabilitat de les tecnologies digitals.

FEINA

 • Responsable del servei.
 • Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en situació de risc.
 • Proporcionar informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que s’ofereixen al barri i  la ciutat en igualtat d’oportunitats.
 • Generar espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat, per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social.
 • Intervenció socioeducativa amb grups de joves.
 • Seguiment individualitzat de joves en situacions de risc.
 • Promoure activitats i produccions culturals/esportives/audiovisuals.
 • Coordinació amb entitats i serveis del territori.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

Skip to content