Educador/a pel Casal Jove a Santa Coloma de Gramenet

Casal dels Infants

Fins el 25/01/2023


SALARI: 1.606.48 € bruts mensuals per 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o estudis afins.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Competències

 • Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació de joves.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
 • Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.

Experiència i requeriments

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Feina

 • Responsable del projecte.
 • Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en situació de risc.
 • Proporcionar informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que s’ofereixen al barri i la ciutat en igualtat d’oportunitats.
 • Generar espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat, per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social.
 • Intervenció socioeducativa amb grups de joves.
 • Seguiment individualitzat de joves en situacions de risc.
 • Promoure activitats i produccions culturals/esportives/audiovisuals.
 • Coordinació amb entitats i serveis del territori.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

HORARI 35 hores de dilluns a divendres. Puntualment treball en caps de setmana amb compensació en còmput anual d’hores. Activitats en vacances escolars de casals i colònies.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones entrevistades.

Enviar el currículum abans del 25/01/2023 en document adjunt en format pdf amb la referència 2212ECJSC a l´assumpte rh002@casaldelsinfants.org.

 

Skip to content