Educador/a Especialitzat/da pel servei Comunitari Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

Casal dels Infants

Fins el 27/12/2022


SALARI: 1.818,97€ bruts mensuals per 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Psicopedagogia o Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.
 • Es valorarà formació i coneixements relacionats amb el treball comunitari, promoció participació social del veïnatge, la convivència, l’espai públic.

Competències

 • Competència relacional i de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals, voluntariat i amb col·laboradors externs.
 • Competència en disseny, execució i avaluació de projectes comunitaris de promoció i suport a grups i organitzacions veïnals i d’intervenció socioeducativa a l’espai públic.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat pel treball en xarxa i d’establir acords de col·laboració.
 • Competència en gestió de conflictes i mediació.

Experiència i Requeriments

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Mínim 3 anys d’experiència.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives o formativo-laborals amb joves amb problemes de salut mental o en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals i comunitaris amb joves en risc social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental i les seves famílies.
 • Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
 • Coneixement del territori de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià.

Feina

 • Responsable del servei Ocell de foc per a joves de 16 a 30 anys.
 • Lideratge, disseny, realització i supervisió de la programació, de les accions comunitàries i l’avaluació de les mateixes, i en especial de les activitats de dinamització i d’activació de l’autoorganització col·lectives i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves o per a joves.
 • Responsable de l’atenció al punt de trobada: Informador i persona de referència per a joves, entitats, ens locals, empreses.
 • Organització i, participació en jornades, actes, fires i altres esdeveniments.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Coordinació de l’equip de professionals del nucli d’entitats que conformen el projecte.
 • Coordinació amb ens locals, EESS, entitats juvenils, empreses i la xarxa d’atenció als joves i d’altres agents socials corresponents.

HORARI 35h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats especials en caps de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores. Casal d’estiu i camps de treball durant les vacances escolars.

INCORPORACIÓ Desembre 2022.

CONTRACTE Indefinit amb una durada mínima de 2 anys i amb possible continuïtat.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

Enviar el curriculum abans del 27/12/2022 en document adjunt en format pdf amb la referència 2212EEOFB a l´assumpte rh017@casaldelsinfants.org.

 

Skip to content