Educador/a Centre Obert Adolescent Sant Roc (Badalona) (Substitució per maternitat)

Casal dels Infants

Fins el 22/12/2023


SALARI: 1.542,36€ bruts mensuals x 12 pagues.

FORMACIÓ

 • Estudis Universitaris finalitzats en Educació Social.
 • Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure.

COMPETÈNCIES

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència de treball amb adolescència en risc.
 • Experiència de treball en projectes per a la millora i l’èxit escolar.
 • Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb adolescència en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker amb els adolescents.

FEINA

 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació amb entitats i la xarxa Proinfància.
 • Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.

HORARI 30h setmanals en horari de tardes de dilluns a divendres i un matí. Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores. Casals per vacances escolars i colònies d’estiu.
INCORPORACIÓ Gener 2024.
TIPUS DE CONTRACTACIÓ Substitució per Maternitat.
DURADA DEL CONTRACTE fins setembre 2024 aproximadament.
ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Skip to content