Educador/a centre d’acolliment gaudí BCN

Fundació Ciutat i Valors

Fins el 28/02/2023


SALARI: Segons conveni d'acció social, cicle continuat.

Descripció de la plaça: (indefinit-torn de tarda)

Atenció educativa i assistencial dels joves vinculats al servei. Les tasques són:

  • Ser referent dels joves, facilitant-los una educació integral.
  • Fomentar la integració i convivència del jove al centre.
  • Motivar al noi per participar activament en el seu pla individual.
  • Intervenir en la resolució de les situacions conflictives amb finalitat educativa.
  • Acompanyar al jove en aquells desplaçaments que facin necessària la seva presència.
  • Vetllar i educar per l’ús planificat i normalitzador de la dotació econòmica del jove.
  • Desenvolupar els objectius educatius.
Skip to content