Educador/a a l’SPAI

ATRA ASSOCIACIÓ

Respondre el formulari

Fins el 02/07/2023


SALARI: 1.488,27 €/bruts x 12 pagues.

Lloc de treball:

Necessitem: Educador/a amb formació i experiència en addiccions i atenció a persones sense llar, per a treballar a l’SPAI del Prat de Llobregat.
Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
Horari: Torns tarda de dilluns a divendres.
• Jornada: 29h setmanals.
Ubicació: El Prat de Llobregat.
Temporalitat: Contracte indefinit. Incorporació immediata.
• Característiques del servei: Recurs educatiu i terapèutic, d’estada diürna i continuada, per a la prevenció, l’atenció i el tractament de la conducta addictiva i per a la reducció de riscos en les persones afectades pel consum de drogues.

Titulació: Educació Social (abstenir-se persones amb d’altres titulacions).

Descripció:

Funcions:

 • Portar les activitats del Programa Lliure de Drogues, el Programa d’Inserció Laboral i de Reducció de Danys (Calor i Cafè).
 • Intervencions educatives dels diferents tallers.
 • Organització diària dels serveis del centre.
 • Organització i realització de tallers grupals amb les persones ateses.
 • Vinculació de les persones ateses als serveis socials i d’inserció (Serveis Socials, Promoció Econòmica, etc.)
 • Acompanyaments a les persones usuàries als diferents serveis en funció de les necessitats de la intervenció.
 • Suport en la recerca d’habitatge i/o diferents tràmits.Assessorament i/o orientació a la persona usuària.
 • Coordinacions amb els recursos de reinserció per elaborar plans individuals d’inserció de les persones usuàries: Serveis Socials, Serveis d’Inserció Laboral, d’habitatge, entre altres.

Requisits:

 • Titulació requerida: Indispensable Titulació en Educació Social.
 • Formació i experiència en salut mental, drogodependències i persones sense llar.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Experiència en serveis residencials i comunitaris.
 • Competències requerides:
 • Iniciativa, planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Autoconfiança.
 • Autocontrol.
 • Empatia.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Skip to content