Economia de l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval)

Associació Educativa Integral del Raval

Fins el 19/04/2024


SALARI: 20.000€ bruts anuals. Segons Conveni d’Acció Social Catalunya - Categoria Tècnics Graduat Superior.

Jornada laboral setmanal – 30 hores setmanals.

Proposta horària – Matins de dilluns a divendres de 9h a 14h i una o dues tardes setmanals.

Càrrec a desenvolupar – Economia de l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval).

PERFIL REQUERIT

FORMACIÓ:

 • Titulació superior en l’àmbit de l’Administració d’Empreses o similar.

EXPERIÈNCIA:

 • Preferentment amb experiència en la gestió d’empreses o organitzacions del Tercer Sector.
 • Experiència en la formulació i justificació econòmica de projectes.
 • Haver estat vinculat amb el món de l’associacionisme, el voluntariat i la cooperació.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 • Català, castellà escrit i parlat amb fluïdesa.
 • Domini del paquet office i coneixement bàsic de programes de gestió econòmica.

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS:

 • Sensibilitat per a treballar en projectes socials.
 • Capacitat de gestió en entorns complexos i multidisciplinars.
 • Persona dinàmica, amb iniciativa i capacitat resolutiva.
 • Ordenada i estructurada en la feina.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Adaptabilitat i empatia.
 • Creativa e imaginativa.

TASQUES A DESENVOLUPAR:

 • 1. Participació en el disseny estratègic de l’entitat amb la resta de l’equip professional de l’equip de l’Àrea programes.
 • 2. Seguiment de convocatòries, redacció, presentació i justificació econòmica de subvencions públiques i privades.
 • 3. Seguiment mensual, trimestral, semestral i anual de les comptes, inclosa la gestió d’auditories externes de comptes (de projectes i general) i la tramitació d’impostos.
 • 4. Presentar les comptes trimestrals a la Junta directiva de l’associació i realitzar la supervisió comptable.

Data d’inici: 29 d’abril del 2024.

Data de publicació de l’oferta: 8 de març de 2024.

Interessats/des enviar CV amb la informació requerida pel lloc de treball a direccio@aeiraval.org abans del 19 d’abril del 2024.

Skip to content