Dues educadores socials per serveis de violència masclista

Fundació IPSS

Fins el 30/09/2023


SALARI: 1.886,69 € mensuals x 12 pagues / Jornada de 38,50 hores / setmana.

Les funcions de la plaça consisteixen en:

  • Acompanyar a la dona en el seu procés de recuperació de la situació de violència viscuda.
  • Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-fill/a.
  • Elaborar, d’acord amb la dona, el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.
  • Donar suport a la dona en l’organització de la cura dels fills/es.
  • Acompanyar la dona i els seus fills/es, si escau, als recursos de la xarxa comunitària.
  • Organitzar les activitats lúdiques del servei d’acolliment.
  • Promoure la recerca de recursos educatius comunitaris més adequats en cada cas, i d’acord amb les seves necessitats.
  • Col·laborar en iniciatives comunitàries per a la prevenció i la sensibilització de la violència masclista des de la perspectiva educativa.
  • Treballar coordinadament amb la resta de professionals del servei, així com realitzar coordinacions amb altres professionals que estiguin intervenint amb la dona.

Competències

  • Per a desenvolupar la tasca requerida, la professional haurà de tenir capacitat d’escolta i empatia, ésser resolutiva, capacitat de gestió i autonomia. Així mateix és indispensable treballar en equip i treballar coordinadament amb els altres agents del territori implicats en el cas.

Tipus de contracte: vacant.

Població: Barcelonès.

Sexe: DONA

Formació: Educació social i formació específica en violència masclista.

Experiència: 2 anys d’experiència en l’àmbit de  violència masclista.

Nombre de places: 2

Data d’incorporació: Immediata.

Coneixements informàtics: coneixements ofimàtica, programari TEAMS.

Skip to content