Docents cicle grau superior Educació Infantil

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 17/07/2023


SALARI: Segons conveni del lleure, categoria docent.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 5

Resum
Des de la Fundació Pere Tarrés, estem cercant docents pel Cicle Formatiu d’educació infantil el qual es començarà a desenvolupar aquest mes de setembre en el nostre Centre de Formació Consultoria i Estudis, ubicat a Barcelona.

Els mòduls que s’imparteixen en el CFGS d’educació infantil, són els següents:

1r curs (2023-24)

 • MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
 • MP02 Didàctica de l’educació infantil.
 • MP03 Autonomia personal i salut infantil.
 • MP04 El joc infantil i la seva metodologia.
 • MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu.
 • MP07 Desenvolupament sòcioafectiu.
 • MP09 Primers auxilis.
 • MP10. Formació i orientació laboral.

2n curs (2024-25)

 • MP05 Expressió i comunicació.
 • MP08 Habilitats socials.
 • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora.
 • MP12 Projecte d’atenció a la infantesa.

Tasques:

 • Preparar les sessions i els materials.
 • Planificar i gestionar l’activitat d’una aula i el seu clima relacional.
 • Exercir la tutoria i l’orientació personal, acadèmica i professional.
 • Treballar en equip amb el professorat del centre i col·laborar amb altres professionals.

Què oferim?

 • Incorporació: 1/09/2029
 • Jornada laboral: matins.
 • Tipus de contracte: Indefinit.

Requisits

 • Formació acadèmica: psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre/a en totes les especialitats, treball social o educació social.
 • Experiència docent en cicle formatiu d’educació infantil.
 • Acreditació docent: Màster professorat /CAP/ o equivalents abans del 2009.
 • Nivell suficiència català.
Skip to content