Docents cicle formatiu integració social

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 31/08/2023


SALARI: Segons conveni del lleure, categoria docent.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 5

Resum
Des de la Fundació Pere Tarrés, estem cercant docents pel Cicle Formatiu d’integració social el qual es començarà a desenvolupar aquest mes de setembre en el nostre Centre de Formació Consultoria i Estudis, ubicat a Barcelona.

Els mòduls que s’imparteixen en el CFGS d’integració social, són els següents:

1r curs (2023-24):

 • MP01. Context de la intervenció social (4 hores/setmana)
 • MP02. Metodologia de la intervenció social (3 hores/setmana)
 • MP03. Promoció de l’autonomia personal (5 hores/setmana)
 • MP06. Atenció a unitats de convivència (4 hores/setmana)
 • MP07. Suport a la intervenció educativa (3 hores/setmana)
 • MP09. Habilitats socials (4 hores/setmana)
 • MP10. Primers auxilis (2 hores/setmana)
 • MP11. Formació i orientació laboral (UF2) (1 hora/setmana)

2n curs (2024-25):

 • MP04. Inserció sociolaboral (5 hores/setmana)
 • MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (3 hores/setmana)
 • MP08. Mediació comunitària (3 hores/setmana)
 • MP11. Formació i orientació laboral (UF1) (1 hora/setmana)
 • MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (2 hores/setmana)
 • MP13 Projecte d’integració social (7 hores/setmana)

Tasques:

 • Preparar les sessions i els materials.
 • Planificar i gestionar l’activitat d’una aula i el seu clima relacional.
 • Exercir la tutoria i l’orientació personal, acadèmica i professional.
 • Treballar en equip amb el professorat del centre i col·laborar amb altres professionals.

Què oferim?

 • Incorporació: setembre 2023.
 • Horari: jornada en horari entre les 8h-15h.
 • Jornada laboral: mitges jornades.
 • Tipus de contracte: Indefinit.

Requisits

 • Formació acadèmica: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols.
 • Experiència docent prèvia en el CFGS d’Integració Social.
 • Acreditació docent: Màster professorat /CAP/ o equivalents abans del 2009.
 • Nivell suficiència català.
Ves al contingut