Docent sala

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

Fins el 10/03/2023


SALARI: No especificat.

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència directa del Cap de Formació per l’ocupació de la Fundació Formació i Treball, es precisa incorporar un/a Docent de Sala en el seu centre de treball de Sant Adrià de Besòs (Barcelona):

 • Dissenyar, programar, executar i avaluar la formació del certificat de professionalitat “HOTR0108 Operacions bàsiques de restaurant i bar” o altres accions de formació professional per l’ocupació.
 • Fer el seguiment i donar resposta a les necessitats formatives dels alumnes.
 • Participar en la planificació i aprovisionament de recursos materials i didàctics.
 • Col·laborar amb l’equip tècnic del projecte i els professionals de l’Escola d’Hostaleria.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació:

 • Llicenciat/ada en ciència i tecnologia dels aliments.
 • Tècnic/a superior en restauració.
 • Tècnic/a en cuina.
 • Certificat professionalitat de nivell 3 de la família professional Hoteleria i turisme en l’àrea de restauració.

Experiència mínima:

 • Si es disposa de l’acreditació requerida: 1 any d’experiència professional.
 • Si no es disposa de l’acreditació requerida: 3 anys d’experiència professional.

Competència docent:

 • Certificat de professionalitat de formador ocupacional o del Certificat de Professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació.
 • Màster Universitari de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica.
 • Certificació de 600 hores de docència impartida avalada pel SOC.
 • Coneixement de la gestió i execució de cursos de formació professional per a l’ocupació.
 • Experiència en la conducció de grups de joves i/o adults.

Competències transversals:

 • Organització i planificació.
 • Treball en equip.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Flexibilitat.
 • Orientació de servei.

Altres:

 • Nivell C de Català o equivalent.
 • Coneixement dels aplicatius GIA i QBID.
 • Usuari/a avançat a nivell informàtic (coneixement del model de Teleformació i eines d’aprenentatge en entorn virtual).
Skip to content