Docent d’analítica de costos

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 29/11/2022


SALARI: No especificat.

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a docent amb coneixements de comptabilitat avançada per impartir una formació de 10h d’analítica de costos. El destinatari seria un departament de comptabilitat.

CONTINGUTS DEL CURS

 • Concepte de despesa.
 • Definició de cost.
 • Diferència entre costos i despesa.
 • Què és el consum de béns?
 • Casos pràctics resolts.
 • Imputació de costos.
 • Costos fixos en l’empresa.
 • Costos variables en l’empresa.
 • Punt mort o llindar de rendibilitat.
 • Costos atenent la capacitat.
 • Altres costos.
 • Cost dels productes i dels serveis.
 • Costos dels materials.
 • Costos de personal.
 • Costos dels equips.
 • Valoració dels productes en curs.
 • Càlcul i anàlisi de les desviacions en el cost dels materials directes.
 • Càlcul i anàlisi de les desviacions en el cost de la mà d’obra directa.
 • Càlcul i anàlisi de les desviacions en costos indirectes.
 • El procés pressupostari.

CONDICIONS

 • Temporalitat: novembre i desembre 2022 (pendent de fixar els dies).
 • Duració: 10h.
 • Jornada laboral i horari: en horari de matí.
 • Tipus de contracte: Temporal.

Requisits

 • Nivell avançat de coneixements de comptabilitat.
 • Experiència docent impartint cursos de comptabilitat.
 • Nivell bilingüe de català i castellà.

 

Skip to content