Docent CP Gestió de trucades de teleassistència (aula virtual)

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 25/01/2024


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum
Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a Docent per impartir el CP de Gestió de Trucades de Teleassistència en modalitat aula virtual.

Funcions:

 • Programar i impartir docència dels diferents mòduls formatius del CP en aula virtual per teams i atendre els dies d’examen presencialent a santaló.
 • Atenció, seguiment i avaluació de l’alumnat i mòduls impartits.

Condicions de l’oferta:

 • Temporalitat Inici 22/01/2024.
 • Jornada laboral i horari dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h.
 • Tipus de contracte Fixe discontinu.
 • Modalitat: aula virtual.

Requisits

 • Formació: Llicenciat, graduat i/o diplomat, tècnic Superior de la família professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat i/o certificat de professionalitat de nivell 3 de l’àrea d’atenció social de la família professional de serveis Socioculturals i a la comunitat.
 • Experiència professional: Experiència professional en l’àmbit d’atenció sociosanitària relacionada amb el mòdul formatiu a impartir, d’un mínim d’un any amb titulació i tres anys sense titulació.
 • Competència docent acreditada mitjançant algun dels següents requisits:
 • Experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims 10 anys.
 • Estar en possessió del CP de Formador Ocupacional o del CP de Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació.
 • Titulació universitària oficial de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o Mestre en qualsevol de les seves especialitats.
 • Títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits.
 • Titulació universitària oficial diferent a les indicades a l’apartat anterior i tenir a més el certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògica.
 • Tenir el Màster Universitari habilitant per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.
Skip to content