Docent concertació social

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 03/01/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a docent expert/a en gestió d’entitats tercer sector i gestió de contractació público-privada de serveis d’atenció a les persones.

OBJECTIUS

 • Conèixer el marc legal de la concertació social a nivells de comunitat autònoma, estatal i europea.
 • Entendre les potencialitats i dificultats d’un nou model de concertació social en els serveis d’atenció a les persones.
 • Analitzar com a exemple d’experiència de referència el model SIS de l’Ajuntament de Barcelona.

CONTINGUTS DEL CURS

1. Marc general. Fórmules no contractuals de prestació de serveis (Europea, Estatal i Catalana). La llei de contractació pública.

 • La regulació estatal.
 • Llei 3/2016.
 • Decret 69/2020 d’acreditació, concert social i gestió delegada.

2. Potencialitats i dificultats.
3. Una bona pràctica: Ajuntament de Barcelona i centres oberts (model SIS).

CONDICIONS

 • Temporalitat: Curs de 5h (pendent de data, serà segurament entre el gener i febrer).
 • Modalitat: Online Síncrona.
 • Jornada laboral: horari matí.
 • Tipus de contracte: Temporal.

Requisits

 • Experiència en gestió d’entitats tercer sector i gestió de contractació públic-privada de serveis d’atenció a les persones.
Skip to content