Disseny i gestió de projectes

Grup ECOS

Fins el 11/04/2023


SALARI: Retribució bruta anual de 21.680 € (28.328 € per jornada sencera segons Conveni d’Oficines i Despatxos 2019- 2021). Contracte d’un any prorrogable, amb 2 mesos inicials de prova. 30 hores a la setmana, amb possibilitat d’augment.

Grup ECOS

ECOS som un grup cooperatiu format per cooperatives que volem ser una alternativa al model socioeconòmic actual, basada en els valors de l’economia social i solidària. La nostra missió és fer créixer el mercat social, apropant-hi més organitzacions, sectors econòmics, administracions públiques i persones, a partir de l’actuació de les organitzacions sòcies del grup, de la intercooperació entre elles i de les relacions que es fomentin amb altres agents.

Descripció del lloc de treball i tasques a desenvolupar

La persona de DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES s’integrarà a l’equip del Grup ECOS (a l’actualitat format per 2 persones: Coordinació i Gestió) amb el suport d’una gestoria fiscal-laboral i d’una Comissió Permanent. Reportant directament a la Coordinació, aquest perfil duu a terme les següents tasques:

• Identificació d’oportunitats de mercat públic (licitacions, subvencions i finançaments en l’àmbita nivell català, estatal i europeu) per a les sòcies del Grup ECOS, segons els seus interessos: seguiment periòdic de les prioritats comercials de cada sòcia; identificació diària d’oportunitats de mercat públic per a les sòcies, tant de caràcter individual com en intercooperació entre elles com amb altres entitats d’ESS; recerca proactiva de fonts de finançament o subvenció per impulsar projectes compartits entre les sòcies del Grup.

• Suport al desplegament de línies d’activitat del Grup ECOS acordades per les sòcies: elaboració de continguts d’elements comunicatius i/o comercials necessaris per a cada línia d’activitat; elaboració de propostes tècniques i econòmiques; suport a la coordinació entre les sòcies per tal de desenvolupar els serveis adequadament.

• Disseny tècnic i econòmic i presentació de projectes (subvencions i licitacions) del Grup ECOS i, quan s’escaigui, de les sòcies del Grup.• Suport a la comissió d’intercooperació i als grups de treball de projectes concrets que es puguin crear, vetllant pel bon funcionament i, si s’escau, participant-hi directament.

• Suport a la Coordinació i a la Gestió en el seguiment i justificació de les subvencions i licitacions presentades com a Grup.

• Disseny i gestió d’eines que facilitin la definició i gestió de línies d’activitat del Grup.

• Suport a la tasca de Coordinació en la dinamització de la intercooperació del Grup: generar espais i oportunitats d’intercooperació entre les sòcies i altres entitats; afavorir el coneixement mutu i la densitat de les relacions de col·laboració; conèixer experiències d’altres grups cooperatius; atendre la incorporació de noves sòcies.

• Seguiment de l’equilibri de les oportunitats entre les sòcies del Grup.

Requisits:

• Formació mínima: titulació universitària de grau mitjà o superior, o coneixements equivalents derivats d’experiències professionals o voluntàries anteriors amb un mínim de tres anys.
• Especialització: mínim dos anys desenvolupant tasques d’elaboració de propostes tècniques i econòmiques en entorns d’ESS.
• Experiència: competències digitals i domini fluid d’eines ofimàtiques; domini del llenguatge administratiu i comprensió de documents oficials de l’administració pública, com ara bases reguladores, convocatòries de subvencions i/o licitacions.Comprensió de documents administratius.

Es valorarà:

• Coneixement del Grup ECOS i/o vincle amb alguna de les cooperatives membres.
• Experiència i coneixements en l’àmbit del cooperativisme l’ESS en general.
• Coneixements en l’àmbit de la gestió econòmica i societària cooperativa.
• Coneixements i ús habitual d’eines tecnològiques lliures.

Skip to content