Directora del casal d’infants i joves Quico Sabaté – Fundació Escolta Josep Carol

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

Fins el 03/04/2023


SALARI: Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. En categoria de Coordinadora d´activitats.

Benvolgudes i benvolguts, ens plau informar-vos que obrim convocatòria per una plaça de Directora del Casal d’Infants i Joves Quico Sabaté al barri de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat.

Descripció del lloc de treball

La persona contractada s’encarregarà principalment de:

 • Garantir i supervisar i vetllar pel bon funcionament del casal diari i del casal d’estiu.
 • Gestió i resolució d’incidències de manera proactiva, àgil i eficient i informació al coordinador del casal alhora informarà a les referents de la Fundació Escolta Josep Carol.
 • Portar a terme la gestió administrativa i econòmica del casal diari i del casal d’estiu.
 • Reunions de coordinació amb els agents implicats.
 • Control dels resultats, registres setmanals i elaboració de la memòria narrativa i gràfica de cada casal urbà.
 • Coordinar la realització de les activitats que calguin amb els monitors/es, els infants i les famílies.

Requisits

 • Diploma de Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 • Capacitat per la resolució de conflictes.
 • Bon nivell de català parlat i escrit.
 • Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals, requerit per la “Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia a la adolescència” en relació a les persones que tenen contacte habitual amb menors.

Es valorarà:

 • Experiència com a monitor/a o director/a en activitats similars.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
 • Es valorarà pertànyer a algun AE d’Escoltes Catalans.
 • Tenir un grau i/o llicenciatura en ciències socials (educació social, pedagogia)

S’ofereix:

 • Jornada completa (37,5 hores)
 • Incorporació 17 d’abril de 2023 fins el 4 d’agost de 2023.

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a coordinacioserveis@josepcarol.cat abans del 03/04/2023

 

Skip to content