Director/a

Fundació IPSS

Fins el 09/02/2023


SALARI: 3.157,68 euros bruts mensuals.

Servei: Servei d’Acolliment Residencial.
Categoria: director/a.
Horari: a determinar.
Jornada setmanal: 38 h/s.
Tipus de plaça: vacant.
Tipologia de contracte: indefinit (6 mesos període de prova).
Població: Barcelonès.
Sexe: indiferent.

Formació requerida: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social.
Formació valorable: formació específica en violència masclista i gestió equips.
Experiència: 4 anys d’experiència en l’àmbit i en gestió d’equips.
Nombre de places: 1
Data d’incorporació: immediata
Coneixement informàtic: Office, entorn web, programari TEAMS.

Funcions específiques del lloc de feina:

• Gestionar l’organització del servei d’acolliment i del seu equip professional.
• Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei.
• Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.
• Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i filles.
• Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el compliment de la normativa del servei d’acolliment.
• Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada dona i els seus fills i filles.
• Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.
• Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Requeriments professionals:

• Professional amb capacitat d’escolta, empàtica i resolutiva.
• Capacitat de reacció i de treball en equip.
• Capacitat d’organització i gestió d’equips en cicle continuat.

Skip to content