Director/a residència 3era edat (substitució 6 mesos)

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Respondre el formulari

Fins el 29/06/2024


SALARI: 1.760€ bruts x 14 pagues.

Des de ABD busquem una Direcció suplent per al període comprès entre el 22/5 i 27/11 (cobertura excedència) en el servei de Habitatges d’Atenció a les Persones Majors de la zona de Ciutat Vella. Jornada de Dilluns a Divendres, majoritàriament matins, a 33 hores.

Detall de les funcions del lloc de feina

  • Direcció tècnica de l’equipament, el comandament i supervisió tècnica de la resta de personal adscrit al servei.
  • Establir el primer contacte amb l’usuari/usaria, família o persona de referència per a identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del recurs.
  • Elaborar un expedient personal de cada usuari on es detallaran les dades social i sanitàries bàsiques, un pla individual d’atenció pactat amb cada usuari així com les accions i la documentació que es considerin oportunes per a realitzar el seguiment del seu compliment.
  • Realitzar el procediment per la instal·lació del servei de teleassistència municipal.
  • Informar, orientar i assessorar les persones grans respecte els recursos socials i generals del territori.
  • Coordinar i derivar a altres serveis de la comunitat (serveis socials, serveis de salut, etc)
  • Atendre les demandes dels usuaris i els seus familiars, en l’horari establert a l’equipament, sempre que sigui necessari per la urgència de la situació.
  • Coordinar l’acompanyament dels usuaris a consultes externes o a l’hospital i fer el seguiment.

Requisits

  • Experiència 6 mesos. Graduat/a universitari preferiblement del àmbit social. *experiència d’un any en gestió de serveis orientats a les persones majors. compromís per a cobrir la vacant durant 6 mesos.
  • Llicenciatura o Diplomatura.
Skip to content