Director/a habitatges amb serveis per gent gran

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Respondre el formulari

Fins el 25/12/2023


SALARI: 1.480 € bruts mensuals x 14 pagues.

Des de ABD busquem una Direcció suplent per al període del 27 de Desembre al 10 de Gener al servei d’Habitatges d’Atenció a les Persones Majors a la zona de Barcelona centre.

Jornada a 30 de dilluns a divendres a convenir (preferiblement matins).

FUNCIONS:

 • Direcció tècnica de l’equipament, el comandament i supervisió tècnica de la resta de personal adscrit al servei.
 • Establir el primer contacte amb l’usuari/usaria, família o persona de referència per a identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del recurs..
 • Elaborar un expedient personal de cada usuari on es detallaran les dades social i sanitàries bàsiques, un pla individual d’atenció pactat amb cada usuari així com les accions i la documentació que es considerin oportunes per tal de realitzar el seguiment del seu compliment.
 • Realitzar el procediment per la instal·lació del servei de teleassistència municipal.
 • Informar, orientar i assessorar a les persones grans respecte els recursos socials i generals del territori.
 • Coordinar i derivar a altres serveis de la comunitat (serveis socials, serveis de salut, etc)
 • Atendre les demandes dels usuaris i llurs familiars, en l’horari establer a l’equipament , sempre que sigui necessari per la urgència de la situació.
 • Coordinar l’acompanyament dels usuaris a consultes externes o a l’hospital i fer el seguiment.
 • Intervenir en situació de crisi (dol, conflictes veïnals), en coordinació amb la resta de l’equip.
 • Atendre i donar resposta a les queixes i reclamacions dels usuaris i/o llurs famílies.
 • Conduir i dinamitzar les reunions de veïns i les comissions de dinamització.
 • Coordinar i desenvolupar els projectes de voluntariat i ajuda mútua.
 • Planificar i supervisar les actuacions dutes a terme pels altres professionals de l’equipament.
Skip to content