Director/a de màrqueting i captació de fons

BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA

Fins el 24/03/2024


SALARI: Per concretar.

El Banc dels Aliments de Barcelona és una Fundació privada independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre. Es va fundar el 1987 i des de l’inici ha basat la seva activitat en dos eixos d’acció: la SOSTENIBILITAT, treballant cada dia per recuperar el màxim d’aliments possibles, reduint el malbaratament alimentari, i la SOLIDARITAT, contribuint a garantir el dret a l’alimentació per a totes les persones al nostre entorn.

El nostre objectiu principal és recuperar els excedents alimentaris o adquirir productes bàsics per distribuir-los entre les persones que no disposen d’una alimentació suficient, segura i saludable fent-ho de manera que es respecti i millori la seva dignitat.

DESCRIPCIÓ:

El candidat serà responsable de definir, impulsar i coordinar l’estratègia de Marketing i de planificar i dirigir les accions de Captació de fons que se’n derivin, tan per a empreses com per a donants particulars, així com les accions de fidelització per tal de consolidar la base social de donants, treballant de forma coordinada amb el departament de comunicació.

Serà responsable de les àrees de:

  • Marketing
  • Captació de fons
  • Relació amb donants
  • Campanyes

TASQUES:

1. Definir i implementar l’estratègia i el pla de Marketing i posicionament del Banc dels Aliments, desenvolupant productes i serveis del banc, establir els públics i els missatges clau, amb la finalitat de posar-los en valor i crear vincles i una relació sòlida de col·laboració amb

totes les parts interessades. S’inclou elaborar propostes de col·laboració per a empreses.

2. Liderar, definir i desenvolupar l’estratègia de captació de fons (empreses i particulars), així com implementar, coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les accions corresponents. Aquest àmbitinclou la captació de fons privats entre grans donants, fundacions, empreses, llegats i esdeveniments.

3. Establir les estratègies i les accions de fidelització dels donants particulars i empreses, proporcionar entre d’altres informes i justificacions (retiment de comptes) als donants sobre el(s) projecte(s) en que estan col·laborant.

4. Coordinar l’equip dirigint i supervisant la seva activitat. donant-los el suport i material necessari per poder desenvolupar la seva tasca.

5. Elaborar els materials necessaris per a les accions de marketing, captació de fons i fidelització de donants en coordinació amb el departament de comunicació.

6. Treballar conjuntament amb agències externes quan es consideri convenient.

7. Coordinar la difusió de les accions amb el departament de comunicació.

8. Preparar, gestionar i justificar el pressupost del departament.

9. Presentació de resultats de forma periòdica (reporting direcció, presentacions patronat…)

10. Redactar convenis i contractes en aplicació de la Llei 49/2002 amb el suport del departament Legal del Banc.

11. Representar al BdA en plataformes i conferències especialitzades.

12. Formarà part del seu equip els prospectors d’empreses (voluntaris), el Gestor del CRM, Atenció al Donant i els equips específics de campanyes (principalment voluntaris).

CAPACITATS:

1. Estratègia i Planificació. Capacitat per establir juntament amb Direcció estratègies de màrqueting sòlides i desenvolupar plans detallats per assolir els objectius establerts.

2. Coneixement del Sector. Comprensió del sector de les fundacions sense ànim de lucre amb la finalitat de prendre decisions informades i efectives.

3. Creativitat. Habilitat per desenvolupat campanyes innovadores que atreguin l’atenció del públic i els potencials donants.

4. Comunicació efectiva. Habilitat per transmetre de missió de la fundació, generant i mobilitzant la consciència de la comunitat.

5. Analítica per avaluar el rendiment de les companyes i ajustar estratègies.

6. Gestió d’equips. Habilitat per motivar i treballar en equips que estan conformats majoritàriament per voluntaris.

7. Responsabilitat social corporativa Integrar pràctiques que ajudin a demostrar el compromís de la fundació amb el benestar de la comunitat.

REQUISITS:

Titulació universitària, amb especialització preferent en Marketing i captació de fons i/o publicitat o similar.

Experiència mínima de 3 anys en captació de fons. Experiència en captació de fons pel Tercer Sector. Àmplia experiència en gestió d’equips.

Alta capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en català i castellà

Coneixement de l’entorn digital, xarxes socials i gestió de CRM.

Domini del paquet office (Word, Excel, Powerpoint), es valoraran coneixements de disseny (Photoshop, Canva…) i edició audiovisual.

QUÈ OFERIM?

La persona seleccionada dirigirà un equip de persones majoritàriament voluntàries, amb experiència en les àrees esmentades, i formarà part de l’equip de Direcció de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.

Contracte fix.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Preselecció sobre la base dels CV presentats, carta de motivació i experiència.

Entrevistes: només les candidatures preseleccionades seran objecte d’entrevista.

Skip to content