Director/a de la Fundació Gavina

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Fins el 11/07/2023


SALARI: 40.000 € bruts anuals. Salari orientatiu.

Des dels inicis de l’entitat, el 1979, la FUNDACIÓ GAVINA treballa al barri del Raval de Barcelona per respondre globalment a les necessitats vitals i socials de nens, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

Realitzen un treball de promoció de la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir-hi en la millora de la comunitat i el seu entorn. Aquesta tasca la realitzem al districte de Ciutat Vella, concretament al barri del Raval de Barcelona.

Missió del lloc de treball:

Desenvolupar els eixos estratègics de la Fundació acordats amb el Patronat, assegurant una gestió financera sòlida, així com la supervisió i execució dels programes i projectes de la fundació.

Funcions del lloc de treball:

• Coordinar l’elaboració del pressupost anual de la Fundació.
• Coordinar i supervisar l’execució del pressupost i del pla anual d’actuació per part de les diferents àrees.
• Supervisar l’administració de l’entitat: àrea jurídica, fiscal, econòmica, tresoreria i administració de personal, entre d’altres.
• Realitzar la gestió i seguiment del pla formatiu de les persones que treballen a la Fundació.
• Gestionar les relacions amb l’Administració Pública
• Realitzar el seguiment de la política de captació de fons de l’entitat
• Supervisar la presentació de subvencions i justificacions.

Requisits:

• Estudis: Grau en Dret, ADE, Econòmiques o similar amb formació complementària en àrees com Gestió d’ONG.
• Experiència contrastada en gestió d’entitats i d’equips, mínim 4 anys, preferentment en rols de lideratge financer i en organitzacions sense ànim de lucre / tercer sector.

Competències i habilitats:

• Responsabilitat i compromís.
• Motivació per la missió de l’entitat.
• Visió estratègica.
• Capacitat de gestió de projectes i equips.
• Capacitat de relació amb institucions i de generar contactes en l’entorn.
• Habilitats socials i de gestió de crisis.
• Lideratge participatiu i proactiu.

Condicions:

• Contractació indefinida. Jornada completa (possibilitat jornada parcial).
• Treball presencial, amb necessitat de disponibilitat i flexibilitat segons necessitats.

Interessats/des enviar per correu electrònic a ad@analisisydesarrollo.com el Currículum Vitae acompanyat d’una carta de motivació, indicant la Ref.2011. Només es contactarà amb els candidates preseleccionats.

Ves al contingut