Director/a Àrea Escoles i Lleure

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 10/11/2022


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) Vacants 1

Resum
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Director/a de l’Àrea d’Escoles i Lleure per formar part de la nostra entitat.

S’encarregarà entre d’altres funcions de:

 • Definir l’estratègia de l’àrea, gestionar i fer créixer la mateixa, oferint un servei sostenible i de qualitat d’acord amb les linies d’actuació i els estandards de qualitat, criteris i valors marcats per la Fundació.
 • Participar en l’elaboració del programa de curs, objectius, activitats i indicadors.
 • Fer el seguiment dels objectius establerts.
 • Analitzar i proposar noves línies de treball.
 • Elaborar els pressupostos de la seva àrea i fer el seguiment mensual del tancament econòmic (cost i facturació).
 • Establir un sistema de control de la despesa continu que permeti prendre decisions en l’inici de qualsevol desviació.
 • Fer les gestions necessàries per la reclamació d’ impagats que li demani el departament d’Administració de Programes Educatius i Socials.
 • Visitar regularment les activitats i projectes i establir una relació de confiança i fidelització amb els clients.
 • Avaluar la qualitat del servei prestat.
 • Revisar i vetllar per la correcta aplicació els procediments i documents relacionats amb el sistema ISO seguint els criteris de la responsable de qualitat de PEIS.
 • Col.laborar amb el /la Comercial, proveint de la informació necessària, en les propostes pels serveis i projectes nous.
 • Elaborar i concretar propostes d’ampliació dels serveis a clients existents.
 • Representar la Fundació, mantenint relacions institucionals, en especial focus al territori.
 • Direcció i seguiment de l’equip de coordinació.
 • Conèixer els procediments i instruccions tècniques del sistema de gestió de qualitat i medi ambient que siguin d’aplicació, i assegurar/garantir que el personal a càrrec implicat disposi de les eines per donar compliment.

Requisits

 • Llicenciatura o Grau preferentment en l’àmbit de gestió o soci educatiu.
 • Experiència professional en gestió de col.lectivitats i/o serveis.
 • Experiència en gestió d’equips.
 • Coneixement de l’àmbit educatiu i/o social.
Skip to content