Direcció Llar Providència

UTE SALUT MENTAL

Enviar CV a rrhh2@grupatra.org

Respondre el formulari

Fins el 05/07/2024


SALARI: 31.372,56€ bruts anuals.

Lloc de treball:

 • Necessitem: Director/a per a Llar Residència de Salut Mental.
 • Entitat: UTE SALUT MENTAL.
 • Horari: De dilluns a divendres.
 • Jornada: Jornada completa.
 • Ubicació: Barri de Gràcia.
 • Temporalitat: Indefinit.
 • Característiques del serveis: La Llar Residència Providència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

Titulació: Professional titulat en psicologia, preferentment en psicologia clínica.

Descripció:

Funcions:

 • Gestió de l’organització interna del servei: equip professional, infraestructura, horaris i activitats.
 • Responsable tècnic/a de tots els programes que s’ofereixen al servei.
 • Responsable de la correcta aplicació i millora continua del programa d’intervenció.
 • Coordinació de l’equip de professionals del servei.
 • Gestió dels processos de canvi en relació als recursos humans i vetllar per l’adequada distribució de les responsabilitats i/o càrregues de treball.
 • Elaboració i actualització dels documents: registres d’activitat del servei, expedients, memòries, entre altres.
 • Coordinació amb els recursos i serveis comunitaris.
 • Participació amb grups de treball, xarxes i plataformes locals, autonòmiques i estatals.
 • Representació externa del servei
 • Col•laboració en estudis i investigacions directament relacionades amb el servei.

Requisits:

 • Titulació: Professional titulat en psicologia, preferentment en psicologia clínica.
 • Experiència en Salut Mental comunitària.
 • Experiència en tasques de gestió i direcció.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Iniciativa, empatia i habilitats socials.
 • Facilitat pel maneig de grups.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

Contacte:

 • Persones interessades enviar CV a rrhh2@grupatra.org

 

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

 

 

Ves al contingut