Direcció del Centre LGTBI de Barcelona

Federació Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya

Fins el 20/07/2024


SALARI: 30.703,54€ anuals.

La Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya (la Plataforma a partir d’aquí), com gestora del Centre LGTBI de Barcelona, convoca el lloc de treball de direcció del Centre LGTBI de Barcelona.

Missió

 • Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos de l’equipament d’acord amb els objectius, directrius i planificació recollits al Conveni de Gestió Cívica vigent, per tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència requerida. Aquest lloc de treball actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.

Funcions bàsiques del lloc de treball

 • Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, processos i serveis del Centre, en funció dels resultats esperats.
 • Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals.
 • Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a la realització dels objectius assenyalats i dels serveis i programes prestats, la seva coordinació i control de les prestacions.
 • Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
 • Treballar en coordinació amb l’àrea municipal de la que depengui el Centre, per la implementació dels serveis i recursos del Centre a la ciutadania.
 • Representar el Centre amb les relacions externes, amb l’Ajuntament de Barcelona, en la relació amb el territori d’actuació o amb d’altres institucions i entitats d’arreu.
 • Procurar la captació de recursos per millorar el funcionament del Centre i els seus serveis i programes.
 • Desenvolupar una relació de convivència entre les persones, equips i entitats amb règim de residència al Centre.
 • Vetllar per una comunicació interna eficient dels serveis i programes del Centre.

Requisits de participació

 • Grau o Llicenciatura en Ciències Polítiques, Sociologia, Gestió i Administració Pública, Administració d’Empreses, Ciències Socials i Jurídiques.
 • Disposar del Certificat C1 de català.
 • Anglès nivell mig. Nivell B2
 • Es valorarà el coneixement d’altres llengües.
 • Coneixement demostrable en l’àmbit LGTBIQ+

Mèrits a valorar

Formació

 • Es valoraran cursos de formació i assistència a congressos i jornades relacionades amb l’objecte de l’encàrrec: gènere, igualtat, diversitat sexual, etc.
 • Es valoraran post graus i doctorats en la matèria.

Mèrits a valorar

 • Experiència en la direcció d’equipaments amb serveis oberts a la ciutadania i en gestió de projectes complexes.
 • Experiència en planificació de programes i projectes i en organització i avaluació de serveis.
 • Experiència en processos participatius i en la producció o coproducció de projectes dins de l’àmbit associatiu, preferentment LGTBI.
 • Coneixement del teixit associatiu LGTBIQ+ de la ciutat i coneixement i experiència en serveis da l’administració pública.

Altres mèrits

 • Es valorarà publicacions realitzades per la persona candidata relacionades amb l’objecte de l’encàrrec.
 • Es valorarà el coneixement acreditat d’altres idiomes.

Valoració de competències professionals del lloc de treball. Visió estratègica i capacitat de lideratge. Habilitats en treballar en equip. Orientació al servei públic. Flexibilitat i obertura al canvi. Perfil amb empatia i assertivitat. Habilitats comunicatives.

Incorporació: 16 de setembre

Ves al contingut