Dinamitzador i tècnic d’agricultura urbana

Tarpuna SCCL

Fins el 31/05/2024


SALARI: De 22.000€ a 24.000€ bruts anuals.

Es busca persona amb grau universitari d’enginyer agrícola, ciències ambientals o similar, o cicle formatiu de grau superior de la branca agrària. Es valorarà formació o experiència en l’àmbit social.

Amb coneixements i/o experiència en horticultura d’autoconsum, auto compostatge, gestió de projectes,  dinamització de projectes comunitaris, dinamització de grups.

Tasques a realitzar:

 • Dinamitzar i gestionar projectes d’horts municipals, comunitaris i terapèutics:
 • Gestió de grups i activitats comunitàries.
 • Programació i avaluació d’activitats.
 • Orientació i suport en aspectes tècnics d’horticultura: planificació i gestió de cultius, compostatge, sanitat vegetal, …
 • Fer l’acollida, el seguiment i l’acompanyament a les persones que participen als projectes.
 • Gestió de temes administratius dels projectes: gestió d’altes i baixes, elaboració de memòries, elaboració d’informes de seguiment de les persones participants, gestió d’avaluacions dels participants, …
 • Suport tècnic a projectes d’agricultura urbana:
 • Col·laborar en projectes de compostatge descentralitzat i comunitari, i projectes de dinamització agroecològica.
 • Impartir tallers i formació en agricultura ecològica i compostatge..
 • Elaborar informes tècnics, petits projectes i pressupostos.
 • Realitzar instal·lacions i petites reparacions en els horts i punts de compostatge.
 • Participació en projectes tècnics, activitats participatives, redacció d’informes i memòries.

Lloc de treball itinerant, en diferents ubicacions de la província de Barcelona, especialment Maresme, Vallès Occidental. Part de la jornada laboral en format de teletreball. Possibilitat de jornada parcial o completa en funció del perfil.

Skip to content