Dinamitzador/a digital (Tic-Tac)

Casal dels infants

Fins el 03/05/2024


SALARI: 1.285,30€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Pedagogia, Psicologia o altres estudis afins.
 • Preferentment amb formació complementària en tecnologies creatives i metodologies de treball vinculades a la innovació digital.

Competències

 • Capacitat de planificar, dinamitzar i avaluar les accions socioeducatives i d’acompanyament digital i tecnològic per persones en risc social.
 • Competència de treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
 • Competència en el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat d’expressió, tant de forma oral com escrita.

Experiència i requeriments

 • Experiència en el treball amb infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat social de mínim 1 any.
 • Experiència en el treball per competències socioeducatives a través dels processos grupals i individuals de mínim 1 any.
 • Coneixements de la metodologia maker i en tecnologies creatives i dispositius makers amb una mirada de retorn social.
 • Coneixement en propostes d’innovació educativa i social i metodologies obertes de treball en grups: educació expandida, Design Thinking,…
 • Coneixement del sector social digital i dels recursos vinculats al territori.
 • Coneixement del Marc Europeu de treball de les Competències Digitals.
 • Coneixement i ús avançat en eines TIC i recursos de xarxa.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Flexibilitat i disponibilitat de treballar en les diferents seus del Casal dels Infants (Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Salt).

Tasques

 • Educació Digital: Dinamització de tallers d’aprenentatge en digital, utilitzant la metodologia maker, per a formar als infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilidad social.
 • Acompanyament als serveis en la implementació digitals. Donar un suport i seguiment als equips educatius pel desplegament d’accions d’aprenentatge digital.
 • Programació, seguiment, avaluació de les activitats socioeducatives. Iniciar processos participatius amb les persones participants i amb els equips dels serveis per definir quines són les seves necessitats, interessos i motivacions del grup, segons la seva franja d’edat, que permetin la creació de continguts i accions de treball de les competències digitals .
 • Adaptació de les propostes d’aprenentatge als participants: Aplicar canvis, adaptacions i millores en les propostes digitals actuals i crear noves propostes per a adaptar les activitats socioeducatives a la metodologia maker i tinkering i per a incorporació eines digitals i tecnològiques.
 • Coordinació: participar de l’equip motor del Tic Tac encarregat d’impulsar l’aprenentatge en digital dins del Casal dels Infants i informar a la persona responsable metodològica de l’evolució del desenvolupament de les propostes digitals en els diferents projectes i serveis.
 • Formació: Assegurar una bona transferència a persones les contractades i voluntàries en metodologies maker i tecnologia creativa per facilitar la programació i el desenvolupament d’activitats concretes.
 • Establiment d’aliances i col·laboracions: Contactar amb diferents agents i equipaments públics i/o privats comunitaris de cada territori per connectar espais de fabricació digital amb els projectes involucrats.
 • Registre de l’actuació: Redacció de fitxes de seguiment i d’avaluació de grup.

Horari 25h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats ocasionals en caps de setmana, a compensar al còmput anual d’hores.

Incorporació Immediata.

Contracte Indefinit amb una durada de la subvenció de 10 mesos, fins febrer 2025 aprox.

Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

Skip to content