Cures psicosocials i promoció de la sostenibilitat de l’equip

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans

Enviar CV a info@iridia.cat

Respondre el formulari

Fins el 06/06/2023


SALARI: 500 hores, 30 €/hora.

Tasques de la prestació de servei:

 • Treball de cures a l’entitat:
  • Taller de cures (3h) trimestral a les persones treballadores de l’entitat.
  • Sessions grupals i/o individuals amb membres de l’equip per la prevenció del burnout, la prevenció i resolució de conflictes, i/o pel suport psicosocial dels impactes derivats del treball per la defensa dels drets humans.
  • Dinamització i suport al cap de setmana estratègic anual de l’entitat.
 • Promoció de la sostenibilitat de l’entitat:
  • Suport a la realització del pla de sostenibilitat de l’entitat i seguiment de la seva implementació.
  • Implementació de mesures davant la possible identificació de riscos psicosocials laborals.
 • Actuacions davant l’activació del protocol de prevenció de conflictes i del Protocol intern en casos d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, gènere, d’identitat de gènere, d’expressió de gènere, o de preferència sexual, així com disseny i actuacions davant altres protocols de l’entitat.

 Requisits imprescindibles

 • Llicenciatura en psicologia.
 • Experiència demostrable mínima de 3 anys en el treball de cura d’equips i sostenibilitat.
 • Experiència en prevenció i resolució de conflictes.
 • Experiència en la dinamització de grups.
 • Experiència en l’elaboració de protocols i/o en actuacions en protocols.

Es valorarà positivament

 • Experiència o formació en perspectiva de gènere i interseccionalitat.
 • Experiència o formació en drets humans, especialment violència institucional.
 • Ganes i motivació per treballar en equip en el món associatiu.
 • Experiència en organitzacions del tercer sector, voluntariat i/o implicació en moviments socials.
 • Altres titulacions universitàries i/o cursos i activitats formatives en l’àmbit.
 • Capacitat d’enfortir una cultura organitzacional entorn les cures i les capacitats de comunicació assertiva, relacionals, crear bon ambient, tenir una mirada propositiva i iniciativa.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, valorarem especialment la presentació de candidatures per part de perfils que estan infrarrepresentats actualment al tercer sector en general, i a la nostra organització en concret.

Com presentar-se

Persones interessades enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte “Prestació servei treball de cures” a l’adreça electrònica info@iridia.cat. Data límit 6 de juny de 2023. Les sol·licituds que no incloguin la carta de motivació no seran tingudes en compte.

 

Ves al contingut