Cuidador / Cuidadora

Fundació CHM Salut Mental

Enviar CV a rrhh@chmcorts.com

Fins el 04/09/2023


SALARI: 15.192,26 € anuals.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Cuidador / Cuidadora.

FUNCIONS PRINCIPALS:

  • Suport a les activitats de vida diària de les persones residents i organització del servei.
  • Desenvolupament de les activitats rehabilitadores.
  • Complementació del sistema d’informació del servei.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

S’ha de tenir alguna d’aquestes titulacions:

  • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
  • Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
  • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
  • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
  • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

  • En residència o atenció domiciliària.
  • Atenció en l’àmbit de la Salut Mental.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

 

Ves al contingut