Corretorn Educador/a Social CRAE

Intress

Respondre el formulari

Fins el 19/03/2024


SALARI: 977,14€ bruts mensuals x 14 pagues: 13.679,96€ bruts anuals.

Ubicació Sabadell (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress cerca un Educador/a Social com a CORRETORN per cobrir suplències del servei CRAE Elima (Centre Residencial d’Acció Educativa) que gestionem a la zona de Sabadell.

Seria per atendre a infants i adolescents del centre assegurant la cura i funcionament en la prestació del servei integral i suport social d’acord amb les seves necessitats.

Què farás?

 • Analitzar la situació personal, familiar i social de l’infant, adolescent o jove amb la finalitat d’elaborar el projecte d’intervenció educatiu individual.
 • Realitzar acompanyament en el mitjà i suport per a realitzar gestions, suport comunitari i/o entrenament amb la finalitat de desenvolupar habilitats socials i millorar la relació familiar.
 • Revisar el Projecte Educatiu Individualitzat dels menors i/o famílies per a registrar el seu correcte desenvolupament.
 • Intervenir des d’un vincle significatiu amb els infants, adolescents o joves i contribuir d’aquesta manera al creixement harmoniós, estable i reparador.
 • Participar en les assemblees per a recollir propostes sobre el funcionament del Centre i les necessitats dels nens, nenes i joves i poder oferir respostes i diàleg.
 • Realitzar les sessions informatives sobre l’Acolliment Familiar a aquelles persones que el sol·licitin.

Què oferim?

 • Incorporació: març 2024, t’estem esperant!
 • Tipus de contracte: fix-indefinit.
 • Jornada: 20h setmanals.
 • Horari:
 • 1a setmana:
 • dilluns reunió d’equip 10:30-13:00h, dimarts 07:30-17:30h (amb la reunió de demà), dimecres de 12:00-15:00h, dijous 07:30-13:00h, diumenge 19:30-22:30h.
 • 2a setmana:
 • dimarts 07:30-12:30h, dimecres 12:00-15:00h, dijous 07:30-12:30h, dissabte 19:30-22:30h.
 • (Es pot variar i ampliar horari segons necessitats del servei).

Requisits

Formació acadèmica necessària:

 • Diplomatura o Grau en Educació social.

Experiència professional necessària:

 • 2 anys d’experiència en el treball amb infants i joves.
 • Experiència en el treball amb joves immigrants sense referents familiars o en infància en risc.

Coneixements necessaris:

 • Bona capacitat de redacció.
 • Nivell C de català o equivalent.
 • Llei 14/2010, dels drets i oportunitats de la Infància i Adolescència.
 • Sistema de protecció i tutela de la infància i adolescència a Catalunya.
 • Permís B de conduir i vehicle propi.

Atres aspectes i coneixements a valorar:

 • Iniciativa i flexibilitat.
 • Capacitat resolutiva en situacions d’urgència.
 • Actitud empàtica i respectuosa.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de treballar sota pressió i en situacions d’urgència.
 • Bon maneig d’eines informàtiques (office, correu electrònic, etc.).
 • Important: Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalesa sexual.

Sobretot valorem molt les ganes d’aprendre, de treballar i generar un bon ambient a Intress!

Si aquesta és l’oferta que estaves cercant, no ho pensis més i apunta’t! Pot ser una bona oportunitat laboral. T’estem esperant!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius

Skip to content