Coordinadora projecte Radix per a dones supervivents de violència masclista i projecte Diké d’assessorament jurídic per a persones migrades

ESPAI D'INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC

Fins el 26/01/2024


SALARI: Sou brut (amb el prorrateig de les pagues): Segons conveni d'acció social 1.600€ bruts mensuals.

L’Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (Eicascantic) és una associació sense ànim de lucre emmarcada en l’àmbit social i comunitari que fa de l’acollida, la mediació, la formació i la dinamització de la participació associativa i ciutadana elements claus per a afavorir la inclusió sociolaboral de la població jove i adulta, sense fer diferències d’edat, gènere, origen o nivell econòmic.

Busquem una persona que s’incorpori a l’equip tècnic assumint tasques pròpies de la coordinació de dos projectes de l’entitat: el projecte Radix per a dones supervivents de violència masclista, i el projecte Diké d’assessorament jurídic a persones migrades. El treball es desenvolupa en un entorn de treball en equip i aprenentatge continuat.

LLOC DE TREBALL A COBRIR: COORDINACIÓ DE DOS PROJECTES, UN PER A DONES SUPERVIVENTS DE VIOLÈNCIA I UN ALTRE D’ASSESSORAMENT JURÍDIC DE PERSONES MIGRADES.

1. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Gestionar i coordinar el projecte Radix per a dones supervivents de violència masclista i el projecte Diké d’assessorament jurídic a persones que han migrat i que es troben en diferents moments del procés d’acollida.
 • Atenció individualitzada a persones migrades i dones supervivents de violència masclista.
 • Atendre situacions d’urgència.
 • Coordinació amb els diferents agents i professionals del territori.
 • Recerca de recursos que donin resposta a les demandes plantejades.
 • Organització d’actes envers la perspectiva intercultural i el feminisme.
 • Coordinació específica amb altres projectes de l’entitat.
 • Coordinació amb l’equip de l’entitat.
 • Tramitació d’expedients d’estrangeria.
 • Assessorament jurídic en estrangeria, protecció internacional, migracions entre altres.
 • Redacció de projectes, memòries, informes, entre altres.

2. REQUISITS

 • Estudis superiors en dret.
 • Postgrau en drets humans, violència de gènere, estudis de gènere o semblants.
 • Experiència mínima de 2 anys en atenció a persones en situació de vulnerabilitat.
 • Experiència mínima d’1 any en treball amb dones supervivents de violència masclista.
 • Coneixement en eines ofimàtiques CRM, BBDD, paquet Office nivell mitjà, XXSS i eines de Google (Gmail, Drive, Calendar, etc.).
 • Nivell alt de català i castellà.

3. ES VALORARÀ

 • Experiència en el tercer sector social: dinamitzant processos de participació i/o voluntariat.
 • Experiència en atenció a persones sol·licitants de protecció internacional.
 • Coneixement i experiència en dret migratori, estrangeria i protecció internacional.
 • Formació específica en les tasques descrites.
 • Vincle previ amb Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic.
 • Coneixements en l’àmbit de les cures, les noves masculinitats i el feminisme.
 • Coneixement d’eines web: wordpress, sinergia CRM.

Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic
Comerç, 42, baixos | 08003 Barcelona | Tel. 932 684 943
info@eicascantic.org | www.eicascantic.org

4. COMPETÈNCIES

 • Específiques del lloc de treball:
 • Capacitat resolutiva.
 • Orientació a l’organització horitzontal i el treball en equip.
 • Visió estratègica, proactivitat, i capacitat d’innovació.
 • Organització i planificació.
 • Habilitats comunicatives.
 • Transversals a l’entitat:
 • Autonomia i responsabilitat.
 • Flexibilitat per l’assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb l’àmbit de treball.
 • Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
 • Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones.

5. CONDICIONS

Data d’incorporació: 5 de febrer de 2024.
Jornada laboral: 30h setmanals, horari a acordar (matins i tardes).

Termini de lliurament del curriculum vitae: 24 de gener 2024.
Procés de selecció: enviar un CV a dones@eicascantic.org abans del 24 de gener. Les persones que estiguin seleccionades seran convocades a entrevista.

Skip to content