Coordinadora projecte Punts Liles

SURT. FUNDACIÓ DE DONES. FUNDACIÓ PRIVADA

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 03/07/2024


SALARI: De 2.600€ a 3.000€ bruts aproximats segons dedicació / Preu hora aproximat de 30 a 35 €.

¿Què busquem?

Estem buscant COORDINADORA per a realitzar un projecte de servei nocturn amb l’objectiu de sensibilització, prevenció i atenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques (Punt Liles)

Funcions

 • Organització tècnica i operativa dels torns i equips d’atenció.
 • Supervisió i acompanyament als equips tècnics d’atenció.
 • Gestió de suplències.
 • Sistematització de les dades recollides a la intervenció.
 • Redacció d’informes i devolutives tècniques.
 • Resoldre la interpretació i les qüestions relatives dels protocols i circuits del servei a l’equip de professionals.
 • Estar localitzable i disponible per resoldre les incidències greus del servei que es succeeixin durant la prestació de manera immediata, mantenint la comunicació i coordinació amb els responsables de cada punt lila.
 • Prendre les decisions oportunes per una bona execució del servei junt amb els altres agents designats dels sectors intervinents, i coordinar les actuacions a desenvolupar amb els responsables municipals.
 • Informar de les incidències en el servei de manera immediata.
 • Participar en la formació als operadors i responsables de cada zona d’actuació (Front Marítim) per a la implantació dels punts lila per tal de donar a conèixer el marc legislatiu, els conceptes relacionats, i les pautes d’actuació del servei de punts lila i així garantir la coordinació i connexió necessària durant els esdeveniments.

Requisits

 • Titulació de grau universitari o equivalent, preferentment en l’àmbit de les ciències socials d’atenció psicoeducativa, socioeducativa i/o sociosanitària, (Educació Social, Treball social, Pedagogia, Psicologia, Infermeria…).
 • Formació acreditada en igualtat de gènere, violències masclistes i/o violències sexuals d’un mínim de 100 hores.
 • Experiència acreditada en gestió d’equips o serveis, treball en equip o coordinació d’un mínim de dos anys.
 • Experiència com a mínim de 18 mesos en l’assessorament, la prevenció o el tractament en serveis d’atenció a les violències masclistes i/o violències sexuals i/o les violències lgtbi.
 • Experiència com a mínim de 6 mesos o bé formació d’un mínim de 20 hores en l’assessorament, la prevenció o el tractament pel consum d’alcohol i/o drogues.

Oferim

 • Període d’execució: incorporació immediata i fins a mitjans d’octubre.
 • Horari: Jornada parcial amb flexibilitat horària per distribuir la jornada laboral principalment de dilluns a divendres i ocasionalment amb presència durant l’execució del punts liles (divendres nit, dissabte nit i les vigílies de festius (14/8, 10/9 i 23/9)
 • Tipus de jornada: jornada parcial, dedicació total aproximada de 230 hores durant tot el període de contractació.
 • Tipus de contracte: Contracte temporal previsible.
 • Lloc treball: Fundació SURT / Teletreball / Front Marítim de Barcelona.

Com inscriure´t

 • Si tens interès en inscriure’t a aquesta oferta envia el teu CV indicant a l’assumpte COORDINADORA PUNT LILA a: cv@surt.org
Ves al contingut