Coordinadora de la casa d’acollida Sirga

Fundació Surt. Fundació de Dones

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 28/04/2023


SALARI: 25.000€ - 27.000€ Bruts/any.

Surt és una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu.

¿Què busquem?

 • Coordinadora de la Casa d’Acollida SIRGA.
 • SIRGA és un servei residencial especialitzat situat al Vallès Occidental, que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a dones que han estat o es troben en situació de violència masclista i també als seus fills i filles.

Funcions del lloc de treball:

 • Gestió quotidiana del servei.
 • Elaborar la exploració inicial de la dona a la entrada al recurs i realitzar l’informe en coordinació amb el servei de referència del circuit.
 • Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.
 • Vetllar per la convivència en el recurs de les persones acollides.
 • Acompanyar i donar suport a la dona i llurs fills/es que estiguin al recurs.
 • Acompanyar a la dona i els seus fills i filles als diferents recursos de la xarxa comunitària.
 • Elaborar conjuntament amb la dona el pla de treball i fer-ne el seguiment.
 • Realitzar intervenció socioeducativa individual i/o grupal, quan sigui necessari.
 • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
 • Coordinar-se i treballar els casos de forma col·laborativa amb l’equip multidisciplinari.

Funcions específiques del rol de Coordinació:

 • Acompanyament a la direcció en el seguiment i detecció de necessitats de l’equip educatiu.
 • Acompanyament a la direcció en el seguiment i detecció de necessitats dels nuclis familiars acollits en el recurs.
 • Cobertura en les seves tasques de direcció ens els periòdes de vacances.
 • Cobertura de les urgències del servei mitjançant disponibilitat telefònica dos caps de setmana al mes.
 • Seguiment de les tasques de manteniment, detecció i priorització i comunicació amb el cap de manteniment de l’entitat.

Requisits:

 • Titulació d’Educació Social.
 • Imprescindible experiència laboral de més de 3 anys en l’atenció a dones víctimes de violència de gènere, tràfic o explotació sexual; per acreditar aquesta experiència caldrà aportar currículum vitae.
 • Imprescindible formació especialitzada en matèria d’abordatge de les violències masclistes o d’igualtat, de com a mínim de 200 hores, acreditada mitjançant màster, títol corresponent o certificat cursos de l’objecte citat.
 • Experiència en el rol de coordinació en serveis o recurs similars.
 • Es valorarà positivament formació i experiència en l’àmbit infància i adolescència en risc.

Oferim

 • Jornada completa a 38 hores setmanals per a cobrir torn fix.
 • Salari: segons conveni acció social cicle continuat com educadora social amb un plus tècnic per les funcions de coordinació.
 • Contracte: Fix.
 • Lloc treball: Casa d’Acollida al Vallès Occidental.

 

Com et pots inscriure?
Podeu enviar les vostres candidatures per correu a cv@surt.org amb la referència “Coordinadora de la Casa d’Acollida SIRGA”.

Skip to content