Coordinadora activitats

Coordinadora d'Entitats del Poblenou

Fins el 22/07/2024


SALARI: Segons conveni del lleure, categoria Coordinadora d’activitats.

PERSONA COORDINADORA D’ACTIVITATS PER AL SUPORT TÈCNIC AL CASAL DE BARRI

FUNCIONS

Transversals:

 • Coordinar les activitats del Casal de Barri del Poblenou.
 • Vetllar pel compliment dels objectius del projecte de Gestió del Casal de Barri del Poblenou.
 • Implicació en la globalitat del projecte de l’entitat, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
 • Suport als diferents projectes associatius i comunitaris de la federació.

Específiques:

 • Suport tècnic al Secretariat en les tasques de representació, gestió, control econòmic, coordinació de l’entitat i la dinamització dels diferents projectes.
 • Treballar i enfortir les relacions amb entitats del territori.
 • Detectar interessos, necessitats i les oportunitats socioculturals al territori.
 • Coordinar la comunicació i xarxes socials dels diferents projectes.
 • Atenció al públic i tasques administratives.
 • Recollir els indicadors de les memòries dels projectes i suport en la redacció dels projectes i les memòries.

REQUISITS:

 • Experiència en el sector associatiu i en la dinamització comunitària.
 • Experiència en coordinació d’equips de treball.
 • Experiència de treball amb voluntaris i entitats socials diverses.
 • Català i castella parlats i escrits.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats, de dilluns a divendres i caps de setmana de les festes que coordina la Federació.
 • Perspectiva de continuïtat en el projecte.

ES VALORARÀ:

 • Formació específica en l’àmbit sociocultural.
 • Coneixement i/o vinculació amb el del territori i del teixit associatiu del(s) barri(s) del Poblenou.
 • Domini a nivell d’usuari de l’Office.
 • Coneixements a nivell usuari gestió administrativa i comptable.
 • Estar al dia de l’oferta sociocultural tant al(s) barri(s) del Poblenou com de la ciutat.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació social.

CONDICIONS GENERALS

 • Tipus de contracte: Indefinit amb 2 mesos de prova.
 • Horari: De dilluns a divendres, i caps de setmana i festius del període de festes que coordina la federació.
 • Jornada complerta i amb disponibilitat horària.
 • Data d’incorporació: setembre 2024.
 • Lloc de treball: Casal de Barri del Poblenou.

Els interessats poden enviar el currículum per e-mail a l’adreça presidencia@entitatspoble9.cat abans del 22 de juliol del 2024

Federació Coordinadora d’Entitats del Poblenou, Rambla del Poblenou 49 baixos, Casal de Barri del Poblenou

Ves al contingut