Coordinador de Projectes de l’Àrea Internacional i Joventut

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya

Enviar CV a info@fagic.org

Fins el 12/02/2024


SALARI: 23.479,56€ bruts anuals.

Descripció

 • Coordinador/a de projectes a l’Àrea Internacional i Joventut.

Funcions

Interpretació i assessorament de plecs de convocatòries públiques (nacionals i internacionals):

 • Suport al personal investigador en l’elaboració de propostes, revisant l’elegibilitat i contingut de les sol·licituds, així com planificant el seu desenvolupament per a la correcta presentació en temps i forma, segons els requisits de cada convocatòria.
 • Comprovar que es compleixen totes les condicions exigides, revisar que la informació tècnica i de pressupost és coherent, compilar tota la informació del consorci tant en sol·licitud com en justificació, preparació de sol·licituds i justificacions.
 • Col·laborar amb socis i parts interessades a nivell nacional i internacional.
 • Facilitar la comunicació i la col·laboració efectiva entre els membres del consorci.
 • Supervisar el pressupost del projecte i garantir l’ús eficient dels recursos financers.
 • Preparar informes financers per a l’entitat i les agències finançadores.
 • Implementar sistemes de seguiment i avaluació per mesurar el progrés i l’impacte del projecte.
 • Identificar i abordar els problemes i reptes que puguin sorgir durant la implementació.
 • Preparar informes regulars per a l’entitat i les agències finançadores.
 • Mantenir documentació completa i precisa del projecte

Requisits

 • Imprescindible català, castellà i domini alt de l’anglès.
 • Experiència mínima de 2 anys en redacció de projectes europeus.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats en la gestió d’equips de treball.
 • Habilitats socials per al treball amb població en situació de de risc social.
 • Coneixements informàtics.
 • Flexibilitat horària.
 • Disponibilitat per viatjar.

Competències transversals

 • Capacitat en la gestió de grups.
 • Planificació i organització.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Iniciativa.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.
Skip to content