Coordinador de projectes àrea internacional i joventut

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya

Enviar CV a info@fagic.org

Fins el 15/03/2024


SALARI: 23.479,56 bruts anuals x 12 pagues.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l’entitat més representativa de l’associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya.
El primer intent de crear una federació va ser al 1987, entenent que era important crear una entitat que englobés tots els interessos de les associacions dedicades a defensar els interessos del Poble Gitano. Finalment, en 1991 es va crear la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC).

Com a entitat integradora d’una gran part de les associacions que configuren l’actual moviment associatiu gitano de Catalunya, manté relacions continuades amb institucions públiques i privades del territori català.

Descripció

 • Coordinador/a de projectes a l’Àrea Internacional i Joventut.

Funcions

 • Interpretació i assessorament de plecs de convocatòries públiques (nacionals i internacionals)
 • Suport al personal investigador en l’elaboració de propostes, revisant l’elegibilitat i contingut de les sol·licituds, així com planificant el seu desenvolupament per a la correcta presentació en temps i forma, segons els requisits de cada convocatòria.
 • Comprovar que es compleixen totes les condicions exigides, revisar que la informació tècnica i de pressupost és coherent, compilar tota la informació del consorci tant en sol·licitud com en justificació, preparació de sol·licituds i justificacions.
 • Col·laborar amb socis i parts interessades a nivell nacional i internacional.
 • Facilitar la comunicació i la col·laboració efectiva entre els membres del consorci.
 • Supervisar el pressupost del projecte i garantir l’ús eficient dels recursos financers.
 • Preparar informes financers per a l’entitat i les agències finançadores.
 • Implementar sistemes de seguiment i avaluació per mesurar el progrés i l’impacte del projecte.
 • Identificar i abordar els problemes i reptes que puguin sorgir durant la implementació.
 • Preparar informes regulars per a l’entitat i les agències finançadores.
 • Mantenir documentació completa i precisa del projecte

Requisits

 • Imprescindible català, castellà i domini alt de l’anglès.
 • Experiència mínima de 2 anys en redacció de projectes europeus.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats en la gestió d’equips de treball.
 • Habilitats socials per al treball amb població en situació de de risc social.
 • Coneixements informàtics.
 • Flexibilitat horària.
 • Disponibilitat per viatjar.

Competències transversals

 • Capacitat en la gestió de grups.
 • Planificació i organització.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Iniciativa.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.

S’ofereix

 • Incorporació immediata.
 • Jornada de 37,5h/setmanals.
 • Contracte indefinit.
 • Horari: de 8:30h a 16:00h, de dilluns a divendres.
 • Lloc de treball: Avinguda de les Corts Catalanes, 532, Sant Adrià de Besòs, 08930.
Skip to content