Coordinador d’activitats

TATA INTI SCCL.

Fins el 03/11/2023


SALARI: 674,07€ bruts mensuals.

OFERTA DE FEINA NÚM. 4001 PER A 2023

OFERTA DE FEINA TATA INTI SCCL

Contracte coordinador d’activitats. Conveni de lleure.

Espais:

 • Divendres, dissabtes i diumenges, a Pl. de les Glòries Catalanes, a l’Espai de joc 0-99.

Horaris:

 • Horari fixe de 9:30h a 14:30h (inclou muntatge i desmuntatge). La dinamització és de 10:00h a 14:00h.
 • Els diumenges, excepcionalment durant la tardor, l’horari és de 15.30h a 20.30 h (inclou muntatge i desmuntatge), La dinamització és de 16.00h a 20.00 h.

Dies:

 • 3 dies la setmana, 15 hores d’intervenció, més 1 hora alliberada de la intervenció a la setmana. 16 hores en total a la setmana.

Tasques a realitzar:

 • Responsabilitzar-se del muntatge i desmuntatge de l’espai. De la seva neteja i del manteniment del material.
 • La dinamització es realitza a través de jocs de taula. Hi ha una part social de mantenir una posició empàtica de cara al públic (usuaris) i una altra que és de fer de demostrador.
 • L’espai de joc 0-99 de Glòries el dinamitzen sempre 3 persones, per tant, el lloc de treball requereix treball en equip, capacitat de compartir tasques i responsabilitzar-se de les pròpies. Mostrar interès pels jocs de taula i les seves dinàmiques.

Coneixements:

 • Titulació de monitor de lleure i B1 en llengua estrangera. Domini del català i castellà.

Persona de contacte

 • Joel Garcia

Correu electrònic

 • projectes@tatainti.coop

Telèfon

 • 640785829
Skip to content