Coordinador@ d’activitats: famílies i voluntariat a Barcelona

Save The Children

Fins el 30/04/2023


SALARI: 2.040 euros mensuals.

Ser la figura de referència per a les famílies, els nens, les nenes i els adolescents en situació de vulnerabilitat i els equips educatius-pedagògics lligats a la zona assignada d’Impulsa Infantil.

Ser la figura de referència per a les accions de Save the Children a nivell de voluntariat lligades a la comunitat autònoma corresponent.

Coneixements i experiència

  • Titulació universitària en Treball Social i Coordinació/Direcció en Oci i Temps lliure.
  • Coneixement i experiència en serveis socials, metodologies pedagògiques i atenció a famílies.
  • Dinamització d’activitats: infància i adolescència.
  • Gestió de voluntariat social, educatiu, i de lleure i lleure.
  • Idiomes: Castellà i català.
  • Contextos de gran diversitat cultural.
  • Activitats i accions de lleure i lleure. Enfocament de Drets de la infància i Gènere.

 

Skip to content