Coordinador/a – Titulat/da grau mig

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 15/12/2023


SALARI: 31.346 € bruts anuals x 14 pagues.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Coordinar l’avaluació integral de la persona usuària.
 • Elaboració, seguiment i avaluació dels Plans de tutela.
 • Assumir la coordinació externa del servei.
 • Liderar la gestió de qualitat en la seva àrea d’actuació, reunions d’equip, reclamacions, avaluació de quadre de comandament, lideratge en les accions de millora.
 • Organitzar el treball intern (cobertures assistencials, espais de coordinació interna, fluxos assistencials, repartiment de tasques, secretaries, etc.).
 • Promoure l’ús i el desenvolupament dels sistemes d’informació.
 • Elaboració i supervisió de protocols d’actuació.
 • Tramitació de subvencions.
 • Elaboració de memòries i documentació justificativa.
 • Vetllar per l’adequat registre i processament de la informació, així com de la seva utilització.
 • Donar compliment a les recomanacions de bones pràctiques ambientals definides pel Grup CHM Salut Mental i vetllar pel compliment de la política ambiental definida pel Grup.
 • Totes aquelles altres competències que li siguin encomanades pel Director General i el Gerent.

CONDICIONS LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: desembre 2023.
 • JORNADA ANUAL: 1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Grau en Educació Social i/o Treball Social.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en treball amb persones amb TM.
 • Capacitat de coordinació amb altres equipaments assistencials i serveis.
 • Capacitat organitzativa i de lideratge d’equips.
 • Experiència en gestió de càrrecs tutelars.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Skip to content