Coordinador/a projecte: “Truquem a la porta”

CONFAVC

Enviar CV a alba@confavc.cat

Fins el 27/05/2024


SALARI: 24.459,96€ bruts anuals x 12 `pagues.

Lloc de treball: Consorci del Barri de La Mina, Sant Adrià de Besòs.

Horari: de 8 a 15h de dilluns a dijous, divendres de 8’30 a 14h i dues tardes a la setmana a convenir de 15.30 a 17.30h.

Objectiu: coordinar un equip promotor per implementar el projecte Truquem a la Porta, servei del Consorci del barri de La Mina, per informar, assessorar i acompanyar a les famílies per reforçar vincles comunitaris i millorar les seves condicions de vida.

Durada de 15 de maig al 12 de setembre de 2024, amb moltes possibilitats de prórroga.

Principals responsabilitats:

 • Dirigir el projecte al territori: liderar, organitzar i dinamitzar l’equip de treball al barri de La Mina, sent la figura responsable del projecte Truquem a la porta.
 • Establir una relació/cooperació amb les entitats i associacions del barri, així com institucions relacionades amb el projecte.
 • Formar el seu equip en les temàtiques a treballar al barri, així com en l’adquisició de competències que requereixin per dur a terme la intervenció.
 • Supervisar el treball del grup promotor: seguiment del seu treball, avaluació de la seva intervenció i realització dels ajustos necessaris.
 • Fer la gestió documental de les dades recollides, elaborar i presentar les memòries i les presentacions que requereixi el projecte.
 • Participar en el desenvolupament del projecte, en el si de la direcció de la xarxa: col·laborar en la millora del servei i el seu funcionament.
 • Col·laborar en la constitució d’un model pedagògic per formar el grup promotor.
 • Participar a les dinàmiques de grup i de les xarxes.
 • Coordinar-se amb la direcció del projecte i seguir les directrius per a la supervisió i implementació del projecte.

Perfil desitjat:

 • Titulació universitària.
 • Català i castellà parlat i escrit.
 • Persona amb 3-5 anys d’experiència en el desenvolupament i gestió de projectes, ocupant llocs de responsabilitat.
 • Coneixedor dels barris i del treball al territori, preferentment que hagi treballat en l’àmbit comunitari i conegui bé la riquesa i la diversitat de les persones i comunitats.
 • Experiència en gestió d’equips de persones: autoritat, rigor, disciplina, capacitat d’escoltar i treure el millor de l’equip i fer-los progressar.
 • Flexibilitat per gestionar imprevistos i adaptar el projecte a possibles canvis.
 • Capacitat de síntesis i de redacció.
 • No viure al barri de La Mina.

 

Skip to content