Coordinador/a projecte enTàndem

AFEV

Fins el 27/08/2023


SALARI: Segons conveni Afev: 28.770€  bruts (12 pagues).

L’AFEV és una delegació d’una entitat francesa establerta a Catalunya des de fa 15 anys. La seva missió és la mobilització d’estudiants voluntaris/àries per a la seva col·laboració en accions de solidaritat, en particular en territoris amb majors índexs de pobresa. 

La coordinadora del projecte enTàndem tindrà la missió de consolidar el projecte i l’equip enTàndem i desenvolupar l’estratègia territorial a Catalunya en col·laboració amb els actors institucionals  i les universitats del territori

Adscrit/a a la Delegada, el/la coordinadora de projecte en Tàndem tindrà la següent missió: 

 • Seguiment, estratègia i desenvolupament del projecte.

Desenvolupar i dissenyar l’estratègia de desenvolupament del projecte 

 • Pilotar les actuacions i el desenvolupament territorial del projecte.
 • Analitzar necessitats i oportunitats de desenvolupament.
 • Establir / Diagnosticar les necessitats socials dels territoris existent i nous.

Mantenir i desenvolupar les col·laboracions i els partenariats del projecte 

 • Prospecció de nous partners i col·laboradors així com manteniment del vincle amb els ja existents.
 • Participar i/o organitzar als grups de treball per a l’organització i el  desenvolupament del projecte.
 • Representar Afev amb els partners i col·laboradors/es i en el marc de dinàmiques col·lectives.

Seguiment i desenvolupament de projectes 

 • Seguiment i supervisió dels projectes existents.
 • Implantació de dinàmiques Afev (eines i procés)
 • Vetllar per la qualitat metodològica del projecte i fer aportacions a la seva millora.
 • Avaluació dels projectes.

Gestió 

Coordinar l’equip 

 • Donar suport a l’equip en el seguiment i desenvolupament del projecte i suport al personal tècnic en servei cívic.
 • Gestió de les prioritats i càrregues de feina de les membres de l’equip.
 • Organitzar la vida col·lectiva i la comunicació interna així com les condicions materials de l’activitat del projecte.
 • Coordinar missions i liderar les reunions d’equip.

Gestionar els recursos humans tècnics

 • Supervisar el procés d’incorporació i l’activitat del personal tècnic en servei cívic.
 • Garantir la contractació del personal tècnic (si s’escau)
 • Garantir el seguiment individual de l’equip (entrevistes d’avaluació, formació…)
 • Garantir el seguiment administratiu de l’equip (Eurecia, informes de despeses)
 • Facilitar la comunicació entre l’equip local i la seu de l’AFEV a França.

Garantir el seguiment administratiu i pressupostari del projecte 

 • Garantir el seguiment pressupostari.
 • Garantir i elaborar  la part tècnica de les sol·licituds de finançament i candidatures a premis.
 • Dinamització del projecte.

Coordinar la mobilització i dinamització de la xarxa de voluntariat

 • Participar en el desenvolupament l’estratègia de mobilització, formació i dinamització de la xarxa de voluntariat i les seves campanyes.
 • Supervisar el treball de reconeixement i valorització del compromís en el territori.

Comunicació externa 

 • Assegurar la comunicació externa del projecte a les XXSS pròpies i la visibilitat en mitjans locals.
 • Supervisar l’organització d’esdeveniments locals.
 • Redacció de la memòria anual del projecte.

Vida associativa 

 • Participar en l’animació de la dinàmica col·lectiva de l’AFEV Catalunya Mantenir-se informat/da de la vida de l’associació AFEV França (lectura de la nota interna, intranet…)
 • Participar en la gestió de l’acció de l’AFEV Catalunya (reunions bimensuals, tancades)
 • Participar en grups de treball i formació locals i globals de l’entitat AFEV(Catalunya/França) 

Representar l’Afev en espais externs

S’ofereix: 

 • Contractació laboral de 35 hores setmanals.
 • Data prevista d’incorporació: Septembre 2023.
 • Lloc de feina: Barcelona.
 • Avantatges: flexibilitat horària, possibilitat de teletreball parcial, 7 setmanes de vacances l’any així com altres avantatges socials.

Requisits: 

 • Titulació universitària en l’àmbit social  o equivalent per experiència.
 • Mínim 2 anys d’experiència en gestió d’equips i projectes  en l’àmbit social.
 • Experiència contrastada en gestió estratègica de partenariats (privats i públics) i desenvolupament territorial.
 • Experiència contrastada en projectes de mentoria.
 • Experiència en millora de processos i CRM.
 • Coneixements i contactes de la xarxa local catalana.
 • Facilitat per les relacions socials i humanes.
 • Capacitat pedagògica i comunicativa amb diversitat de públics.
 • Competències professionals: gestió d’equips i projectes,  autonomia, capacitat d’organització, dinamització i treball en equip i en xarxa.
 • Sensibilitat i interès pel present projecte i per l’associació.
 • Domini oral i escrit del català i el castellà.
 • Coneixements d’anglès a nivell intermig/alt.
 • Disponibilitat per viatjar puntualment a França i a desplaçar-se pel territori català.
 • Domini en el ús del paquet Office, l’ús d’internet i d’eines de treball col·laboratiu. 

Es valorarà: 

 • Coneixements del món universitari.
 • Experiència en educació en el lleure i el mon associatiu.
 • Formació en gestió de projectes de mentoría social i educativa.
 • Experiència en gestió i dinamització de voluntariat.
 • Coneixements de francès a nivell intermig/alt.

 

Skip to content