Coordinador/a per a projecte d’autonomia i emancipació amb joves nouvinguts

Open Cultural Center (OCC)

Respondre el formulari

Fins el 30/07/2023


SALARI: 22.000€- 25.000€ bruts anuals segons experiència.

I. Descripció del lloc de treball

Open Cultural Center (OCC) va néixer el 2016 en resposta al creixement de fluxos migratoris a Europa, i ara gestiona centres de dia i residencials per persones migrades i refugiades a Catalunya i nord de Grècia.

Som una organització petita i compromesa en trencar estereotips, estigmes i barreres cap a la inclusió de persones migrants i refugiades. L’organització té una gran base de voluntariat i aposta per la participació activa i l’empoderament dels col·lectius amb els que treballem, desenvolupament de la seva autonomia i amb un focus de treball comunitari, local, i d’interculturalitat.

Seleccionem un/a persona per a la posició de Coordinador/a de Projecte d’autonomia i emancipació amb joves immigrants a la comarca del Moianès. La persona seleccionada coordinarà serveis i donarà suport a joves immigrants acollits en el territori que resideixen en pisos gestionats per OCC. Aquest projecte s’emmarca en una iniciativa local de millora ocupacional de persones vulnerables i/o en risc d’exclusió del territori.

II. Objectius

 • Coordinar l’aprovisionament de serveis als joves participants.
 • Dissenyar i implementar un programa integral per enfortir la inclusió social dels joves i acompanyar los en la seva emancipació.
 • Coordinar un equip de 5 persones entre persones voluntàries i educadors contractats.
 • Gestionar la sortida dels joves del centre, facilitant alternatives habitacionals o un altre suport per a aquells joves que no hagin desenvolupat completament la seva autonomia.
 • Gestionar la qualitat de les cases d’OCC per als joves participants.
 • Donar suport a les activitats de captació de fons, redacció de projectes, elaboració d’informes i tasques administratives relacionades.
 • Gestió d’stakeholders, desenvolupament d’aliances i partenariats, incloses administracions públiques, organitzacions i xarxes de suport a migrants.

III. Funcions i responsabilitats

Gestió i administració de projectes residencials:

 • Supervisió de la posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Gestió del reclutament dels nous joves participants en el projecte.
 • Estudi de casos dels joves derivats.
 • Donar suport en els tràmits i gestions en els diversos àmbits i administracions (empadronament, targeta sanitària, habitatge, recursos formatius, ajudes o recursos específics).
 • Realitzar avaluacions periòdiques del projecte i l’equip; proposar i implementar millores.
 • Organitzar i gestionar el funcionament de les cases.
  • Identificar oportunitats d’allotjament.
  • Gestionar els subministres de les cases i altres despeses relacionades
  • Gestionar mobiliari, qualitat i estàndards de les cases.
  • Junt amb l’equip educatiu, coordinar torns de neteja i manteniment de les cases per part dels joves residents.
 • Empoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
 • Gestionar i fer el seguiment de les despeses i pressupost.
 • Registre mensual de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades que tingui assignats.
 • Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les incidències que es poguessin presentar.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte.
 • Gestió i resolució de conflictes.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida del projecte dels joves.

Coordinació i supervisió d’educadores socials i voluntaris:

 • Suport en el reclutament dels educadors/es i voluntaris/es de l’equip.
 • Coordinació i supervisió de la intervenció educativa de l’equip educatiu, especialment de l’acció tutorial i de l’itinerari formatiu/ocupacional que ha de permetre l’emancipació dels joves.
 • Gestionar amb el suport de l’educador/a a l’equip de voluntaris.
 • Realitzar la supervisió i assessorament metodològic a l’educador/a.
 • Avaluar l’educador/a i realitzar propostes de millora.

Coordinació amb col·laboradors i altres stakeholders:

 • Garantir el treball en xarxa amb altres serveis municipals, entitats i organismes relacionats del territori.
 • Coordinació amb actors de la comarca del Moianès i col·laboradors del projecte.
 • Desenvolupar els projectes, activitats i accions amb una perspectiva comunitària.
 • Coordinació amb els serveis socials i comunitaris del territori.
 • Realitzar les coordinacions i reunions pertinents amb les diferents entitats i ens locals.

Coordinació interna a OCC:

 • Participar en les reunions de coordinació de l’entitat.
 • Avaluació contínua i confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.
 • Donar suport a les activitats de captació de fons i redacció de projectes i subvencions.

IV. Requisits

 • Titulació universitària de Grau Social o altres estudis universitaris del camp social i/o educatiu.
 • Experiència mínima de dos anys en posicions de responsabilitat i de gestió d’una organització (com cap superior o intermedi).
 • Experiència en redacció de projectes tècnics d’àmbit social.
 • Experiència o competències en gestió d’equips.
 • Coneixements i/o experiència en la intervenció en col·lectius vulnerables i de contextos culturals diferents.

Llegeix la oferta a la pàgina web: https://openculturalcenter.org/occ-busca-un-coordinador-a-per-a-projecte-dautonomia-i-emancipacio-amb-joves-nouvinguts/ 

Skip to content