Coordinador/a habitatges inclusió

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Respondre el formulari

Fins el 04/04/2024


SALARI: Segons Conveni Acció Social.

Busquem una persona que coordini de la xarxa d’habitatges que té la Fundació a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet adreçats a dones amb infants a càrrec (0-10 anys). 

La Fundació Maria Raventós acollim, acompanyem i empoderem dones joves en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, oferint-los noves oportunitats perquè trenquin en cercle d’exclusió en què es troben, puguin transformar les seves vides i construeixin un nou futur amb garanties per a elles i els seus infants. www.fmraventos.org 

Funcions: 

 • Liderar el projecte educatiu dels habitatges d’inclusió i vetllar pel seu bon funcionament. Disseny i implementació d’estratègies, elaboració de documents marc, etc. 
 • Garantir la bona gestió administrativa i econòmica de la xarxa. Coordinar la gestió documental del projecte 
 • Gestionar l’equip educatiu del projecte i acompanyar-los en la seva funció educativa. 
 • Vetllar per la qualitat del servei, l’anàlisi i l’impacte de la intervenció. 
 • Representar institucionalment el projecte. 
 • Participar de l’equip de Coordinació Pedagògica de la Fundació. 
 • Participar a les comissions de treball externes que es considerin oportunes. 
 • Suport al projecte d’acció comunitària de la Fundació. 
 • Suport en la promoció i generació de coneixement de la Fundació. 

Requisits: 

 • Formació Universitària en Educació Social, Pedagogia, Psicologia o  similars. 
 • Formació especialitzada en famílies en contextos de risc, de protecció de menors, gènere, pobresa, maternitat i criança, etc. 
 • Experiència en el treball en contextos de vulnerabilitat i risc d’exclusió i amb les institucions corresponents. 
 • Capacitat de treball en xarxa  
 • Experiència i habilitats en gestió i coordinació d’equips, de mínim 2 anys. 
 • Coneixements avançats en l’ús de softwares CRM i paquet Office.  
 • Bon nivell de català i castellà. 

 Es valorarà:       

 • Capacitat de lideratge, habilitats en comunicació i de mediació. 
 • Creativitat i capacitat d’innovació pedagògica. Visió de sector en clau d’habitatge. 
 • Capacitats en redacció de projectes 
 • Capacitat de gestió analítica, planificació, organització i processos. 
 • Compromís, responsabilitat i capacitat resolutiva.  

 

Ves al contingut