Coordinador/a – Educador/a Social àmbit Dones

Intress

Respondre el formulari

Fins el 02/07/2024


SALARI: 24.947€ bruts anuals x 14 pagues.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress necessita incorporar un/a Educador/a Social per la gestió pisos de acollida a dones que pateixen violència masclista ubicat a Barcelona.

En aquest servei s’ofereix acollida de manera residencial, atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que pateixen una situació de violència, i també als seus fills i filles.

Què farás?

 • Participar en l’elaboració, execució i seguiment del Pla de Treball de cada família.
 • Dissenyar i programar la intervenció educativa dels casos assignats.
 • Intervenir i facilitar la integració diària des d’un enfocament de drets humans i perspectiva de gènere i intercultural.
 • Seguiment i coordinació amb altres recursos externs.
 • Organitzar, supervisar, gestionar, el manteniment i equipament del Servei.
 • Participar i recolzar en l’elaboració d’informes, memòries, i una altra documentació del servei.
 • Establir derivacions i coordinacions necessàries amb la xarxa integral especialitzada en cada cas.
 • Representació, coordinació i planificació tant de la gestió i organització del servei com de les usuàries i els seus fills i filles.
 • Supervisar l’organització i gestió del manteniment dels pisos i atendre el registre d’incidències dels espais residencials.
 • Participar en l’execució i actualització de la documentació tècnica del servei, segons els requeriments exigits, adaptant els procediments generals a la concreció del centre amb la finalitat de garantir la millora dels serveis.
 • Coordinació de la informació i elaboració d’informes de cara a la seva presentació davant organismes oficials.
 • Participació en taules, circuits, reunions, protocols dels diferents municipis de la comarca.

Què oferim?

 • Incorporació: 1 de juliol 2024.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Jornada: 38,5 hores.
 • Horari: de dilluns a divendres, matins i algunes tardes (flexibilitat horaria entre 09.00-18.00h).

Requisits

Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • Llicenciatura/Grau o habilitació en Educació Social.
 • Formació específica en perspectiva de gènere i violència de gènere (mínim 50h).
 • Valorable formació en teories feministes.
 • Formació específica en infància i adolescència.

Experiència professional necessària:

 • Mínim 1 any en la gestió de serveis i en el acompanyament ens els processos de recuperació de violències masclistes.
 • Coordinació d’equips i recursos humans.

Coneixements valorables:

 • Formació sistèmica.
 • Treball en equip, resolució de problemes i presa de decisions.
 • Experiència en treball amb famílies.
 • Valorable formació en teories feministes o violència de gènere.

Altres aspectes a valorar:

 • Coneixement del circuit de violencies masclistes i recursos socials per a dones.
 • Dinàmiques i organització de grups.
 • Habilitats de comunicació.
 • Perspectiva de gènere i interseccionalitat.
 • Nivell C de català.

IMPORTANT: Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalesa sexual.

Si aquesta és l’oferta que estaves esperant, no ho dubtis!
Segur que és una bona oportunitat laboral per començar una nova etapa amb nosaltres!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut