Coordinador/a àrea entitats

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC)

Enviar CV a info@fagic.org

Fins el 02/06/2023


SALARI: 9.596,61 euros (categoria coordinador/a d’activitats).

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l’entitat més representativa de l’associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya.
El primer intent de crear una federació va ser al 1987, entenent que era important crear una entitat que englobés tots els interessos de les associacions dedicades a defensar els interessos del Poble Gitano. Finalment, en 1991 es va crear la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic).

Com a entitat integradora d’una gran part de les associacions que configuren l’actual moviment associatiu gitano de Catalunya, manté relacions continuades amb institucions públiques i privades del territori català.

Descripció

 • Coordinador d’activitats Àrea entitats.

Funcions:

 • Acompanyament i Suport: acollida, detecció i atenció a les entitats que es trobin amb dificultat d’executar els seus projectes mitjançant l’acompanyament i el foment de la seva autonomia.
 • Treballar la visibilitat i la promoció social de les entitats en el seu territori, promovent el treballant en xarxa amb altres entitats del mateix, validant-se com a interlocutores amb els agents del territori en aspectes vinculats al Poble Gitano així com la seva representativitat i participació institucional.
 • Oferir a les entitats formació especialitzada com a element competent de millora en l’acció en la que volem incidir.

Requisits:

 • Coneixements en tràmits relacionats amb la constitució, registre, modificacions i altres tràmits vinculats a la gestió d’associacions.
 • Coneixements en redacció de projectes.
 • Coneixements en gestió de subvencions (valorable experiència en la gestió de la COSPE i el IRPF)

Competències transversals:

 • Capacitat en la gestió de grups.
 • Planificació i organització.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Iniciativa.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.

 S’ofereix

 • Incorporació immediata.
 • Jornada de 18,5h/setmanals.
 • Horari: A convenir amb la coordinació de l’Àrea.
 • Lloc de treball a L’Hotel d’Entitat de La Pau (Barcelona).
Skip to content