Coordinació projectes educatius

Associació Sociocultural Juvenil Roket Project

Fins el 21/11/2023


SALARI: Segons Conveni de lleure (Categoria coordinador/a de projectes pedagògics).

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA

L’Associació Sociocultural Juvenil Roket Project, associació sense ànim de lucre que gestiona el Kasal de Joves de Roquetes, convoca una plaça de coordinació dels següents projectes educatius:

 • Tronet (Tardes de Reforç i Orientació): projecte comunitari d’acompanyament escolar i personal i d’educació en el temps de lleure adreçat a joves del primer cicle d’ESO.
 • Acompanyament a Monitors/es: projecte comunitari que acompanya als i les joves a partir de 18 anys que estan cursant la formació de Monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Juliols de Franja: projecte comunitari de la Taula de Franja Jove que programa una oferta d’activitats per a joves a partir de 12 anys durant l’estiu.

FUNCIONS I TASQUES

 • Elaboració memòria, avaluació dels diferents projectes i detecció de noves necessitats.
 • Participació als diferents grups motors/espais de coordinació.
 • Vinculació dels i les joves a entitats i equipaments.

Coordinació Tronet

 • Acompanyament, seguiment, orientació i supervisió en l’atenció directa als i les joves.
 • Coordinació, assessorament i acompanyament dels i les joves que estan fent les pràctiques de monitors/es de lleure al projecte.
 • Seguiment dels i les joves i coordinació amb Tècnic/es Integració Social dels Instituts.

Acompanyament a Monitors/es

 • Seguiment i acompanyament als i les joves durant tot el procés del curs (teoria, pràctica i memòria).
 • Coordinació amb la/el tutor/a de la formació i participació en algunes sessions del curs.
 • Coordinació amb entitats i recursos del territori on poder fer les pràctiques.

Coordinació Juliols

 • Coordinació amb entitats i recursos del territori per la programació d’activitats i sortides.
 • Elaboració, gestió i seguiment de materials per la difusió i del procés d’inscripció.
 •  Acompanyament als i les joves als tallers i sortides, assistència, funcionament i gestió d’incidències.

REQUISITS

 • Titulació en formació de Tècnic/a Superior o Grau en l’àmbit
 • Experiència (mínim 1 any) en l’àmbit  del lleure educatiu amb joves a partir de 12.
 • Capacitat de treball en equip i en xarxa, autonomia, lideratge, iniciativa i organització.
 • Domini d’ofimàtica, gestió del correu electrònic, xarxes socials i pàgina web.
ES VALORARÀ
 • Titulació de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil i/o monitor/a de lleure.
 • Coneixements en l’àmbit del disseny gràfic.
 • Coneixement del territori de Roquetes i/o Nou.
 • Coneixement i capacitat d’aplicació de la perspectiva de gènere i interculturalitat.
 • Coneixement en tècniques de dinamització grupal, gestió de conflictes i habilitats socials.

Contracte

 • 11 de desembre a 30 d’abril (20 hores) i de l’1 de maig a 31 de juliol (35 hores).
 • Flexibilitat horària en funció de les necessitat.

Procés de selecció

 • Enviar Currículum Vitae i carta de motivació al Kasal de Joves de Roquetes (kasalroquetes@gmail.com) fins el 21 de novembre de 2023.
Skip to content