Coordinació del balanç social i suport a la gestió de sòcies

Xarxa d'Economia Solidària

Enviar CV a labora@xes.cat

Respondre el formulari

Fins el 15/06/2023


SALARI: 19.062 euros (brut anual) / 1.588 euros (brut mensual x 12 pagues).

La XES ofereix un lloc de feina per a la coordinació del projecte de Balanç Social i la plataforma www.ensenyaelcor.org, així com de suport a l’àrea de gestió de sòcies de la Xarxa d’Economia Solidària. La persona que s’incorpori haurà de portar el lideratge tècnic del projecte de Balanç Social, cobrint diversos aspectes necessaris per al mateix: la dinamització de la comissió de Balanç Social i la participació als diferents espais de coordinació de l’entitat, l’acompanyament a les entitats en l’elaboració del Balanç Social, la gestió de les millores i incidències de la plataforma tecnològica (juntament amb l’empresa proveïdora de serveis tecnològics), la gestió i l’anàlisi de bases de dades i l’extensió del projecte a l’àmbit de l’economia social i solidària i de la responsabilitat social empresarial. Pel perfil requerit, també es demanarà que aquesta persona cobreixi algunes tasques tècniques associades a la gestió de la base de dades de sòcies i el procés d’altes i baixes. A continuació s’enllaça la descripció detallada de l’oferta:  https://xes.cat/2023/05/31/feina-coordinacio-del-balanc-social-i-suport-a-la-gestio-de-socies/

Skip to content