Coordinació àrea de suport i per la incubadora de projectes

Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Fins el 20/02/2023


SALARI: No especificat.

A Coòpolis busquem una persona per incorporar a l’equip tècnic amb la funció de coordinació de l’àrea de suport i incubadora de projectes.

Funcions:

 • Dinamitzar el Punt d’informació ESS a Barcelona: recopil·lar i informar de les iniciatives de l’Economia Social, Solidària i cooperativa a la ciutat de Barcelona.
 • Coordinar l’àrea suport de l’Ateneu Cooperatiu i Cercles: redacció d’actes, convocatòries, dinamització de les sessions i seguiment d’acords. Coordinació amb les entitats proveïdores de serveis de formació, assessorament i acompanyament.
 • Realitzar les primeres atencions a projectes demandants d’assessoraments o acompanyaments i recomanar els itineraris i formacions més escaients de les que disposa l’ateneu cooperatiu.
 • Executar la justificació tècnica de la convocatòria d’Ateneus i Conveni amb l’Ajuntament: Seguiment indicadors dels projectes, persones, participants i certificats, resolució d’incidències i coordinació Backoffice. Realització d’informes mensuals.
 • Desenvolupar el programa Incubadora de Coòpolis: realització de les tutories individuals, seguiments i assessoraments als projectes allotjats en la incubadora de Coòpolis. Dinamització de les assemblees del programa de la incubadora i seguiment d’acords.
 • Participar a l’espai coordinadora de programes: espai de coordinació tècnic dels serveis i accions del projecte Coòpolis.
 • Dinamització i seguiment d’un procés participatiu de definició d’usos d’espais i necessitats d’incubació de projectes en fase de creació i consolidació al Bloc IV i persones interessades en ESS i Cooperativa de Barcelona.
 • Coliderar i participar en les Coordinacions tècniques estables amb Barcelona Activa: espai mensual de coordinació tècnica amb referents tècnics per millorar la complementarietat dels serveis i la no duplicitat d’accions.
 • Coliderar i participar en les Coordinacions tècniques de segon nivell (TESS, Grups Espais ESS2030, Grup de treball de la XAC acompanyament). Espais bimensuals de coordinació tècnica amb referents tècnics per millorar la complementarietat dels serveis i la no duplicitat d’accions.

Requisits:

Competències tècniques:

 • Grau o llicenciatura en Economia, ADE, Dret o d’altres vinculades a les ciències socials.
 • Formació en Economia Social i Solidària, associada a la naturalesa jurídica, econòmica i organitzacional de projectes.
 • Experiència i compromís pràctic amb iniciatives de l’Economia Social i Solidària (1 any d’experiència mínima).
 • Experiència mínima d’un any en les tasques associades al perfil tècnic requerit
 • Capacitat d’autoorganització i planificació.
 • Coneixement de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
 • Expertesa en eines ofimàtiques i de gestió de projectes.
 • Català i castellà orals i escrits.

Competències transversals:

 • Treball en equip.
 • Actitud proactiva i amb capacitat de resolució de problemes.
 • Adaptabilitat al canvi.

Per a més informació i presentar la vostra candidatura, entreu a l’oferta laboral:

Coordinació de l’àrea desuport i incubadora de projectes al web de Coòpolis

Skip to content